Meny

Information om Coronaviruset

Här samlar vi information till dig som är arbetsledare och assistent i SkaraborgsAssistans.
Vi uppdaterar löpande och ändrar informationen när det behövs så gå gärna in och läs regelbundet. Viktig information går även ut via mail och via våra medlemsutskick.


Skärpta råd för att bromsa smittspridningen i Västra Götaland 

Folkhälsomyndigheten har tillsammans med Smittskydd Västra Götaland beslutat att skärpa råden i Västra Götaland. Alla som vistas i Västra Götaland behöver följa råden om vi ska få stopp på den snabba smittspridningen, menar smittskyddsläkare Thomas Wahlberg. 
Skärpningen görs för att stoppa smittspridningen av covid-19. 


De skärpta råden gäller i hela Västra Götaland från och med 29 oktober.

Var och en bör avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym, med undantag för nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek.

Var och en bör avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.

Var och en bör, om möjligt, undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor med.

Alla verksamheter i regionen eller i regiondelen bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Detta kan exempelvis innebära att verksamheten minimerar antalet besökare vid samma tidpunkt.

Arbetsgivare bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Sådana åtgärder kan vara att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån och att tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten skjuts upp.

23 OKTOBER 2020 

Den rådande situationen med Covid – 19 är mycket allvarlig och långt ifrån över.  SkaraborgsAssistans följer de rekommendationer som kommer ifrån Folkhälsomyndigheten. En annan viktig sida att hämta information ifrån är Krisinformation.se där myndigheter som arbetar med att hindra smittspridning lägger ut viktig information.

Läget innebär att det är viktigt att var och en med symptom på förkylning eller luftvägsinfektion – även milda! avstår sociala kontakter där smitta riskerar att överföras. Och spridas. Detta gäller både i arbetslivet och i privatlivet och är den helt avgörande faktorn för att minska spridningens omfattning. Vi är alla en bricka i spelet om att få stopp på virusets spridning.

  • Håll avstånd till dina medmänniskor både inomhus och utomhus.

  • Tvätta händerna ofta.

  • Hosta och nys i armvecket.

  • Undvik större sammankomster, avstå från onödiga resor och undvik rusningstrafik.

  • Stanna hemma vid minsta förkylningssymtom.

  • Om du har provtagit dig för covid-19 ska du stanna hemma tills du får ditt provsvar.

Vi har upparbetat kontakter med kommunerna om vi skulle behöva stöd om någon drabbas av Covid-19 i vårt kooperativ. Gällande skyddsutrustning så är direktiven ifrån Västra Götalandsregionen att man ska använda visir då man arbetar närmare brukaren än en meter. Den ytdesinfektion som SkaraborgsAssistans har köpt in innehåller rätt ämnen för att kunna rengöra visiren med. Om ni har köpt annan ytdesinfektion så ska det vara ett + på förpackningen alt. att det står att det innehåller tensider. Vi har en del skyddsutrustning på kontoret så hör av er om ni behöver något. All skyddsutrustning går som en assistansomkostnad.

Kolla på bifogade länkar för information och rutin gällande skyddsutrustning och hur det ska användas.

Det finns tre krislådor med komplett skyddsutrustning med placering Mariestad, Falköping och Lidköping. Om det finns misstanke om att medlem är smittad ska skyddsutrustning användas fram till medlemmen är testad för Covid -19 och fått svar. Man måste själv kontakta vården för testning. Är man i behov av krislåda så ringer man kontoret eller vår jourtelefon direkt så samordnar vi utlämningen.

SkaraborgsAssistans ställer in alla aktiviteter och evenemang tills vidare. Vår digitala introduktionsutbildning är nu igång och den går ut till berörda assistenter. 

Följande information är hämtad från Försäkringskassan där du även kan läsa mer. Regeringen har beslutat att tillfälligt slopa karensen från och med 11 mars 2020 och året ut. Det innebär att du kan ansöka retroaktivt om ersättning för karens från och med 11 mars och framåt. Det gäller om du är anställd och har fått karensavdrag på din sjuklön. Arbetsgivaren ska göra karensavdrag som vanligt. När du ansöker om karensavdrag hos Försäkringskassan ska du uppge SkaraborgsAssistans organisationsnummer som är 769601–0532Från och med 1 november 2020 går Försäkringskassan tillbaka till tidigare regler för läkarintyg: dag 8 för ersättning för VAB och dag 15 för sjukpenning. Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer innebär att personer som bor tillsammans med någon som konstaterats vara smittad av covid-19, ska betraktas som möjliga sjukdomsfall, och som regel omfattas av förhållningsregler. Reglerna kan till exempel vara att du inte får gå till arbetet. Får du inte gå till arbetet och inte har möjlighet att utföra ditt arbete hemifrån kan du ansöka om smittbärarpenning från Försäkringskassan. Tänk på att det krävs ett läkarintyg som styrker att du inte kan vara på arbetet. Om du berörs av förhållningsreglerna kommer du bli kontaktad av en smittspårare från vården och få mer information om vad som gäller. Försäkringskassan har ett bra kundforum där man kan se svar om Försäkringskassans ersättningar med anledning av Coronaviruset, men även själv ställa frågor: Kundforum för Coronaviruset

Det är jätteviktigt att kontoret får direkt information om medlem eller assistent blir bekräftad med Covid -19

Var rädda om er och varandra!