News date menu

Eva Borgström, FUB - ”Anhöriga är många gånger de mest kunniga assistenterna”

På FUB känner man sig oroade över att anhörigassistansen hotas. Hoten har under vintern tagit sig konkreta uttryck dels i LSS-utredningens förslag på...

Läs mer

Få funktionshindrade går från daglig verksamhet till jobb

Få funktionshindrade går vidare från daglig verksamhet till arbete eller studier, trots att ett övergripande mål med verksamheten bör vara att...

Läs mer

Information från Försäkringskassan

Tidsredovisning vid övergång till sommartid

Läs mer

Maria Persdotter, RBU – ”En lagändring när det gäller integritetsnära behov är helt nödvändig”

Över 80 % av de som söker assistans första gången får fortfarande avslag. Den kommande lagändringen om sondmatning/andning är en droppe i havet säger...

Läs mer

Pengarna måste räcka till assistenterna också

Parterna: Vi kräver uppräkning av assistansersättningen för löneökningar

Läs mer

Lena Hallengren, Socialminister – ”Vi kommer inte att dra frågan om statligt huvudmannaskap i långbänk”

Lagändringen om sondmatning/andning är ett första steg säger Lena Hallengren. Hon kan dock inte säga om och när det kommer en lagändring om...

Läs mer

Kommentar om egna arbetsgivare

IfA kommenterar artikeln om systemfel i LSS.

Läs mer

Roko Kursar, Funktionsrättskommunalråd, Malmö – ”Staten behöver ta över ansvaret för personlig assistans”

Malmö Stad har krävt kompensation av regeringen för ökade kostnader på 60-70 miljoner/år när personer förlorar sin assistansersättning. Roko Kursar,...

Läs mer

Åtalet visar på systemfel i LSS

Ny rättegång mot assistansarbetsgivare

Läs mer

Felix Finnveden, Kommunal – ”Assistenters och brukares rättigheter krockar om arbetsmiljöarbetet inte görs”

Personlig assistans är en överlägsen stödinsats och assistansberättigade som klarar att ta arbetsgivaransvaret ska få göra det, säger Felix Finnveden....

Läs mer