News date menu

Omvändelse under galgen

Efter närmre 16 000 artiklar och i valrörelsens slutspurt kom så äntligen vändningen. Nu ska självfallet till exempel barn som behöver andningshjälp...

Läs mer

Konsten att avveckla en bransch

I Sverige pågår just nu ett stort socialt experiment med drygt 15 000 direkt medverkande och fler än dubbelt så många som indirekt ingår i studien....

Läs mer

”Omfattande utökning av barnboenden pågår”

När mer än en tredjedel av landets kommuner placerar barn på institutioner eller starkt överväger att göra så, då är det dags för politikerna att...

Läs mer

Lotta Engzell-Larsson: Kostnaden för LSS måste diskuteras

LEDARE. Är sondmatning ett grundläggande behov? Eller är det egenvård som inte ska ge rätt till personlig assistans?

Läs mer

Debatt

Fi: Alla familjer ska ha rätt till ett liv tillsammans

Läs mer

Nora Eklövs tal vid Manifestation CRPD Artikel 19

Nora Eklöv är styrelseledamot i IfA och för sedan ett par år tillbaka en hård kamp för rätten till sin personliga assistans vid flytt från en kommun...

Läs mer

”Det behövs tre beslut till om LSS”

DEBATTINLÄGG · ”Positivt att regeringen backar om assistansen – men det behövs tre beslut till om assistansen”, skriver Bengt Westerberg, tidigare...

Läs mer

RBU ger inte upp – anmäler Försäkringskassan till JO

Försäkringskassans rättsliga ställningstagande om sondmatning bryter mot domen i högsta instans från i våras anser RBU, Riksförbundet för...

Läs mer

Trots alla utspel – tomma löften dominerar i valdebatten

Funktionsrätt Sveriges ordförande Elisabeth Wallenius underkänner partiernas utspel inom funktionshinderpolitiken.

 

– Det saknas skarpa förslag,...

Läs mer

SVT har ett ansvar att reda ut vad som är sant om LSS

Regeringens hantering av assistansfrågan innebär att det nu byggs en massa särskilda boenden, som en direkt konsekvens av att LSS-reglerna har...

Läs mer