News date menu

Orimligt att kalla ett normalt liv "för dyrt"

Vi som är uppväxta med LSS har kunnat leva förhållandevis normala liv tack vare den personliga assistansen och kommer aldrig att acceptera att våra...

Läs mer

"LSS-frågan kommer inte att försvinna"

LSS blev en mardröm för Socialdemokraterna i valrörelsen – men kommer den nya utredningen att förändra spelplanen?

Läs mer

”Förslagen i LSS-utredningen strider mot mänskliga rättigheter”

”Trots att den svenska staten har ett folkrättsligt åtagande att säkerställa rättigheterna i konventionen har vi sett en utveckling med försämrade...

Läs mer

Pappan om LSS-förslag: Risk att kommunerna sviker

Eija, 3,5 år, har en svår hjärnskada och är en av dem som berörs av de nya LSS-förslagen, där kommunen ska ta över delar av stödet för barn. Eijas...

Läs mer

Ros och ris till LSS-förslag

Flera av LSS-utredningens förslag låter bra, tycker Felix Finnveden, personlig assistent och fackligt förtroendevald för Kommunal. Han hoppas bland...

Läs mer

Vilhelm Ekensteen betonar sin sorg över LSS-utredningens förslag

Det är med en stor sorg jag idag har tvingats ta del av ett förslag, framtaget av en statligt finansierad utredning, som om det genomförs tar ifrån...

Läs mer

Förslaget: Ingen assistans vid psykiska diagnoser

Barn och personer med psykiska diagnoser blir av med rätten till personlig assistans. Istället kommer de att få andra typer av stöd. Det föreslår den...

Läs mer

Slutet för personlig assistans i LSS-utredningens förslag

Efter drygt två och ett halvt års arbete är LSS-utredningen klar och lämnas till regeringen. Ett dråpslag mot alla med personlig assistans, framför...

Läs mer

Torsdag kl 15 presenteras LSS-utredningen

Torsdagen den 10 januari 2019 överlämnar den särskilda utredaren Gunilla Malmborg över Utredningen om översyn av insatser enligt LSS och...

Läs mer

Personlig assistans inget skäl att neka bilstöd

Att en bilförare har personlig assistans är inte ett skäl att neka bilstöd till de anpassningar som krävs för att personen själv ska kunna köra bilen....

Läs mer