News date menu

Förtvivlan inför nya förslag om assistans

På torsdag blir det känt hur regeringens utredare tänkt sig villkoren för personlig assistans i framtiden. Bland de berörda finns sedan länge en...

Läs mer

Oro att LSS hotas för de som behöver mest hjälp

Många som har personlig assistans är oroliga för att den statliga utredningen som presenteras i övermorgon kommer innebära försämringar i deras liv.

Läs mer

Oro inför nya assistans-förslag: Det är leva eller dö

Den tionde januari kommer utredningen som sett över den statliga personliga assistansen.

Fler förslag har redan läckt och fått hård kritik ifrån...

Läs mer

”Inget tyder på att LSS-utredningens förslag leder utvecklingen framåt”

Tre dagar innan LSS-utredningen överlämnas till regeringen levererar Riksförbundet FUB ny, hård kritik mot utredningen.

– Det behövs en helt ny...

Läs mer

Stefan Pelc, assistansanvändare – ”Förlängd provanställning kan vara ett alternativ”

Stefan Pelc har mest tillsvidareanställda assistenter då han tycker det ger lägre personalomsättning och stabilitet. Han anser att det ska krävas...

Läs mer

Förslaget som skrämmer assistansberättigade allra mest

Heja Olika skriver om IfAs skrift.

Personer som har rätt till personlig assistans får i genomsnitt 60 timmar assistans per vecka för det som kallas...

Läs mer

Debatt: 550 assistansberättigade i Dalarna påverkas av assistansutredning

Om LSS-utredningen får politiskt gehör blir detta den största negativa förändringen för personer med funktionsnedsättning sedan LSS-reformens...

Läs mer