News date menu

Roko Kursar, Funktionsrättskommunalråd, Malmö – ”Staten behöver ta över ansvaret för personlig assistans”

Malmö Stad har krävt kompensation av regeringen för ökade kostnader på 60-70 miljoner/år när personer förlorar sin assistansersättning. Roko Kursar,...

Läs mer

Åtalet visar på systemfel i LSS

Ny rättegång mot assistansarbetsgivare

Läs mer

Felix Finnveden, Kommunal – ”Assistenters och brukares rättigheter krockar om arbetsmiljöarbetet inte görs”

Personlig assistans är en överlägsen stödinsats och assistansberättigade som klarar att ta arbetsgivaransvaret ska få göra det, säger Felix Finnveden....

Läs mer

Därför ska du välja en IfA-godkänd anordnare!

För att bli IfA-godkänd måste assistansverksamheten uppfylla vissa krav som IfA uppställer. Kraven har sin grund i lagstiftningen för den personliga...

Läs mer

Vill ni bli bättre på Lex Sarah?

Har du koll på vad som gäller kring Lex Sarah?

Läs mer

Över 80 % av alla förstagångsansökningar får avslag

Bara 17 %, eller 217 personer, beviljades assistansersättning vid sin första ansökan under 2018. Antalet förstagångsansökningar var 1260 personer...

Läs mer

Förslaget om 15 timmar måste stoppas!

IfA har tillsänt Regeringen och Socialutskottet en skrivelse om LSS-utredningens förslag om 15 timmar schablon för andra personliga behov.

Läs mer

Så många assistanstimmar beviljades i Uppsala

Statistik från Försäkringskassan visar hur många timmars assistans som beviljades per vecka under 2017. Det är stora skillnader i landet.

Läs mer

Hela släkten misstänks för miljonfiffel med bidrag

Den 30-årige mannen påstod att han efter en olycka inte kunde göra någonting och var i behov av intensiv assistanshjälp.

Nu misstänker åklagaren att...

Läs mer

Oro för barn som förlorar assistans

Trots att andning och sondmatning täcks av Lagen om stöd och service (LSS), tycker Pia Steensland (KD) att det fortfarande finns skäl till att vara...

Läs mer