News date menu

Assistanskoll frågar Lena Hallengren om Coronavirus och personlig assistans

Om en assistansberättigad blir smittad är det upp till sjukvård och smittskydd att avgöra om assistans ska fortsätta att utföras, säger Socialminister...

Läs mer

”Normalt föräldraansvar” och ”direkt nödvändigt” är direkt riskabla begrepp att föra in

IfA kommenterar regeringens lagförslag om andning och sondmatning. IfA ser en del risker med hur lagförslaget är formulerat. Begreppen ”normalt...

Läs mer

Johanna Hedgårdh, projektledare, IfA – ”Synka ska ge ökad samsyn inom personlig assistans”

IfA, har under det senaste två åren arbetat med att ta fram den digitala utbildningen Synka som riktar sig till de fyra uppdragen inom den personliga...

Läs mer

Information om Corona till dig som assistansanvändare

Vi vill ge dig lite information som kan vara till nytta under den närmaste tiden.

Läs mer

Myndigheter håller dagliga pressträffar

Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) håller gemensamma pressträffar om covid-19 alla dagar...

Läs mer

Corona och den personliga assistansen

Assistansberättigade utgör en riskgrupp när det gäller coronaviruset. Det gäller att hålla sig uppdaterad om myndigheternas information.

Läs mer

RBU kommenterar nya lagförslaget om andning och sondmatning

Förslagen i propositionen som regeringen nu lämnar över till riksdagen är otillräckliga. Att skriva in begreppet normalt föräldraansvar i...

Läs mer

Proposition om sondmatning och andning klar

Regeringen har nu tillsammans med Centern och Liberalerna lämnat den proposition som föreslår att andning och sondmatning ska räknas i sin helhet som...

Läs mer

Assistansförening: “Kommunen har blivit tuffare i sina bedömningar”

Sedan 2015 har nästan 2 000 personer förlorat sin assistansersättning via Försäkringskassan. Mycket av kostnaderna har istället hamnat på kommunerna....

Läs mer