News date menu

Stort assistansbolag förlorar tillstånd: "Allvarliga brister"

Ivo anser att assistansbolagets brister är så pass allvarliga och omfattande så att de inte anses lämpliga att få bedriva sin verksamhet. Beslutet har...

Läs mer

Nu stoppas assistansbolaget Nordica

Klartext informerar om stopp av det stora assistansbolaget Nordica

Nordica har meddelat att de har beviljats Inhibition i ärendet och fortsätter att...

Läs mer

Christian Källström, God Juridik – ”Skriv in i LSS lagtext att uppnådda rättigheter inte får försämras”

Försäkringskassan tolkar HFD-domen om personlig hygien onödigt restriktivt säger Christian Källström. För att stärka rättighetslagstiftningen vill han...

Läs mer

Info från Försäkringskassan - 1 juli blir samtliga hjälpmoment när det gäller andning och sondmatning assistansgrundande

Informationen riktar sig till dig som har kontakt med personer med funktionsnedsättning och beskriver de huvudsakliga delarna i lagförslaget som...

Läs mer

Han gör satir med personlig assistans

Bengt Elmén är satirtecknaren som ritar och målar med hjälp av sina personliga assistenter. Han vill bekämpa fördomar med sin satir, och på senare tid...

Läs mer

Nu råder minst mänskliga tolkningen i assistansen

När Försäkringskassan omtolkar rätten till assistans kan det gamla ordspråket ”som fan läser bibeln” ersättas av det mer relevanta ”som...

Läs mer

En procent smittade med personlig assistans

Kommunalarbetaren har tillfrågat IfAs ordförande, Sophie Karlsson, om Socialstyrelsens statistik för Covid-19 inom den personliga assistansen.

Läs mer

Skyddsutrustning till privata utförare i omsorg med anledning av covid-19

Kommuner som har brist på skyddsutrustning med anledning av covid-19 har möjlighet att skaffa materiel via SKL kommentus eller Socialstyrelsen. SKR...

Läs mer

Sophie Karlsson, Ordförande, IfA – ”Att det skapas särskilda boenden för assistansanvändare är i sig ett problem”

Assistansanvändare riskerar ses som en särskild grupp av människor i samhället. Det kan skapas gemensamma personalgrupper. En risk att kunden blir...

Läs mer

Enda ljuspunkten för assistansberättigade: fortsatt stopp för omprövningar

”Ett steg i rätt riktning att socialministern uttryckte att de strikta bedömningarna strider mot LSS intentioner”

 

Läs mer