News date menu

Hallå där Janet Lögdlund!

Den 19-20 november är det dags igen och den här gången kommer inte deltagare/föreläsare/politiker kunna vara på plats i Stockholm pga rådande...

Läs mer

Hallå där Gabor Varga!

Om några dagar äger IfA Rådsmöte och Debattforum rum och vi har passat på att ställa några frågor till en av IfAs återkommande deltagare, Gabor Varga.

Läs mer

Försäkringskassan varnar för kaos om all assistans blir statlig

”Stora ärendebalanser” väntar – med negativa konsekvenser för de försäkrade. I värsta fall blir personer utan stöd

Läs mer

Remissvar till LSS-utredningen

Funktionsrättsrörelsen och Svenska kyrkan avstyrker LSS-utredningens förslag i sin helhet. Försäkringskassan vill bli huvudman för personlig assistans...

Läs mer

Inte några genomförbara förslag! - IfA kommenterar LSS-utredningen

Remisstiden för den omtalade LSS-utredningen har löpt ut och IfA har i likhet med fler organisationer inom funktionshinderrörelsen inlämnat remissvar....

Läs mer

Lilly Key, verksamhetsansvarig, IfA – ”Projektdeltagarna ska själva skapa verktyget för krishantering”

I IfA:s nya projekt ”Krisstöd” ska assistansanvändare i workshops utveckla ett verktyg för att kunna vara beredda på olika typer av krissituationer....

Läs mer

Information från Försäkringskassan

16 november publiceras en ny version av blanketten Uppgifter om en personlig assisten, FK3066

 

Läs mer

KD, M & V: Ingen förlorar sin assistans med statligt huvudmannaskap

Förslaget från KD, M och V om att införa ett statliga huvudmannaskap för personlig assistans har väckt oro. Vad innebär det för de tusentals människor...

Läs mer

Karin Flyckt, Socialstyrelsen – ”Andelen bekräftat smittade är klart lägre inom personlig assistans”

Färre personer runt varje assistansanvändare verkar vara en bidragande orsak till att få smittats jämfört med hemtjänst och LSS-boende. Bland...

Läs mer

Ett ständigt misstroende mot assistansrättigheten

Nationellt underrättelsecentrum, NUC, publicerade nyligen en rapport som tar upp frågan om organiserad brottslighet inom assistansen och...

Läs mer