News date menu

Pengarna måste räcka till assistenterna också

Parterna: Vi kräver uppräkning av assistansersättningen för löneökningar

Läs mer

Lena Hallengren, Socialminister – ”Vi kommer inte att dra frågan om statligt huvudmannaskap i långbänk”

Lagändringen om sondmatning/andning är ett första steg säger Lena Hallengren. Hon kan dock inte säga om och när det kommer en lagändring om...

Läs mer

Kommentar om egna arbetsgivare

IfA kommenterar artikeln om systemfel i LSS.

Läs mer

Roko Kursar, Funktionsrättskommunalråd, Malmö – ”Staten behöver ta över ansvaret för personlig assistans”

Malmö Stad har krävt kompensation av regeringen för ökade kostnader på 60-70 miljoner/år när personer förlorar sin assistansersättning. Roko Kursar,...

Läs mer

Åtalet visar på systemfel i LSS

Ny rättegång mot assistansarbetsgivare

Läs mer

Felix Finnveden, Kommunal – ”Assistenters och brukares rättigheter krockar om arbetsmiljöarbetet inte görs”

Personlig assistans är en överlägsen stödinsats och assistansberättigade som klarar att ta arbetsgivaransvaret ska få göra det, säger Felix Finnveden....

Läs mer

Därför ska du välja en IfA-godkänd anordnare!

För att bli IfA-godkänd måste assistansverksamheten uppfylla vissa krav som IfA uppställer. Kraven har sin grund i lagstiftningen för den personliga...

Läs mer

Vill ni bli bättre på Lex Sarah?

Har du koll på vad som gäller kring Lex Sarah?

Läs mer

Över 80 % av alla förstagångsansökningar får avslag

Bara 17 %, eller 217 personer, beviljades assistansersättning vid sin första ansökan under 2018. Antalet förstagångsansökningar var 1260 personer...

Läs mer

Förslaget om 15 timmar måste stoppas!

IfA har tillsänt Regeringen och Socialutskottet en skrivelse om LSS-utredningens förslag om 15 timmar schablon för andra personliga behov.

Läs mer