News date menu

Kränkande minuträkning måste upphöra

I höstens budgetförhandlingar driver vi Liberaler att rejäla satsningar görs för att reformera och återuppbygga den personliga assistansen och LSS. Vi...

Läs mer

”Omöjligt få assistans för vuxna med stora fysiska funktionsnedsättningar”

Vilhelm Ekensteen: Idag är det mer regel än undantag att den som behöver assistans med all personlig hygien samt av- och påklädning inte beviljas...

Läs mer

Margareta Winberg har lämnat över utredningen kring en ny Socialtjänstlag

Utredningen Framtidens socialtjänst lämnar förslag som tillsammans skapar förutsättningar för en hållbar socialtjänst. Utredningens större förslag...

Läs mer

Så kan assistansen få ersättning för coronakostnader

”Orimligt att branschen blir utan stödet – ge uppdrag till Försäkringskassan”

 

Läs mer

Krav på permanent karensersättning för assistenter

Både Kommunal och DHR ser positivt på regeringens tankar att inte återinföra karensdagen för vård och omsorgspersonal. Detta anser de borde gälla även...

Läs mer

Så väljer du en assistansanordnare som du kan lita på

Även om det är ovanligt finns tyvärr aktörer som inte är ute efter att skapa en bra personlig assistans, säger Sophie Karlsson, IfA

 

HejaOlika bad...

Läs mer

Bengt Eliasson, Liberalerna – ”Vi kommer att driva våra krav hela vägen fram”

Schablonbeloppet bör höjas med 3 %. Minuträkning av behov bör avskaffas liksom begreppen grundläggande och andra personliga behov. En ny LSS-insats...

Läs mer

Sophie Karlsson, IfA – ”Assistansanvändare riskerar utnyttjas och bli återbetalningsskyldiga”

En lagändring så att assistansberättigade inte kan anlita anordnare som saknar tillstånd. Ett fungerande offentligt tillståndsregister och ett system...

Läs mer

Pontus Almquist: Håll löftet om att corona-kompensera LSS-företag

Det sista ansökningsdatumet för att få merkostnadsersättning är den 31:a augusti. Därför är det bråttom. Socialministern har fortfarande inte...

Läs mer

Henrik Petrén, Arbetsgivarföreningen KFO – ”Kan inte ha ett tillståndskrav som i praktiken är verkningslöst”

Att assistansberättigade kan få ersättningen utbetald till sig själva och betala en anordnare utan tillstånd undergräver reformens legitimitet, säger...

Läs mer