News date menu

Jonas Franksson, ordförande STIL - ”Det är viktigt att täppa till alla risker för kriminalitet”

Jonas Franksson vill se något som liknar en ”bakvänd sexköpslagstiftning” för att assistansanvändare inte ska riskera att bli utnyttjade av företag...

Läs mer

Henrik Petrén, KFO – ”De flesta kommuner nekar assistansanordnare söka merkostnadsersättning”

Det är ett svek mot assistansanordnarna att de inte ersätts för extrakostnader pga Covid 19 säger Henrik Petrén. Han vill att regeringen agerar och...

Läs mer

Full assistent körde brukare

En personlig assistent i Örebro körde hem sin brukare i en bil när bilen blev stoppad av polis och assistenten fick blåsa i en alkoholmätare som gav...

Läs mer

Kränkande minuträkning måste upphöra

I höstens budgetförhandlingar driver vi Liberaler att rejäla satsningar görs för att reformera och återuppbygga den personliga assistansen och LSS. Vi...

Läs mer

”Omöjligt få assistans för vuxna med stora fysiska funktionsnedsättningar”

Vilhelm Ekensteen: Idag är det mer regel än undantag att den som behöver assistans med all personlig hygien samt av- och påklädning inte beviljas...

Läs mer

Margareta Winberg har lämnat över utredningen kring en ny Socialtjänstlag

Utredningen Framtidens socialtjänst lämnar förslag som tillsammans skapar förutsättningar för en hållbar socialtjänst. Utredningens större förslag...

Läs mer

Så kan assistansen få ersättning för coronakostnader

”Orimligt att branschen blir utan stödet – ge uppdrag till Försäkringskassan”

 

Läs mer

Krav på permanent karensersättning för assistenter

Både Kommunal och DHR ser positivt på regeringens tankar att inte återinföra karensdagen för vård och omsorgspersonal. Detta anser de borde gälla även...

Läs mer

Så väljer du en assistansanordnare som du kan lita på

Även om det är ovanligt finns tyvärr aktörer som inte är ute efter att skapa en bra personlig assistans, säger Sophie Karlsson, IfA

 

HejaOlika bad...

Läs mer

Bengt Eliasson, Liberalerna – ”Vi kommer att driva våra krav hela vägen fram”

Schablonbeloppet bör höjas med 3 %. Minuträkning av behov bör avskaffas liksom begreppen grundläggande och andra personliga behov. En ny LSS-insats...

Läs mer