Meny

Corona Information

Här samlar vi information till dig som är arbetsledare och assistent i SkaraborgsAssistans.
Viktig information går även ut via mail och via våra medlemsutskick.

Nya råd och rekomendationer kring covid -19 gäller ifrån den 1 november 2021 och här kan du i helhet läsa vad som gäller: folkhälsomyndigheten.
Information finns även att hämta ifrån Krisinformation.se där myndigheter som arbetar med att hindra smittspridning lägger ut viktig information.

NYA OCH UPPDATERADE RUTINER: 

Regionen skärper riktlinjerna för source control inom vård och omsorg
Förändringen innebär att munskydd används kontinuerligt av all personal i vård- och omsorgslokaler, inte bara i patientnära vård. 
Klicka här för att läsa senaste version.
 

Stanna hemma och testa dig om du får symtom

  • Var uppmärksam på nytillkomna symtom som halsont, snuva, feber, hosta eller sjukdomskänsla.

  • Stanna hemma om du får dessa eller andra symtom på luftvägsinfektion.

  • Testa dig också för covid-19. Det gäller både dig som är ovaccinerad och dig som är vaccinerad.

  • Genom att stanna hemma när du får symtom minskar du spridningen av covid-19 och andra infektioner som influensa och RS-virus.

  • Stanna hemma från arbetet, skolan, förskolan och andra aktiviteter när du får symtom på luftvägsinfektion även om du fått ett negativt testsvar för covid-19. Det minskar spridningen av andra infektioner.

  • Ring telefonnummer 1177 om du behöver hjälp med att bedöma dina symtom eller råd om var du kan söka vård. Det gäller särskilt personer i riskgrupp som kan behöva behandling även för andra sjukdomar än covid-19, som till exempel influensa.

Här finns länkar för viktig information:

SkaraborgsAssistans ställer in alla aktiviteter och evenemang tills vidare. Vår digitala introduktionsutbildning samt digitala utbildingen ifrån sociastyrelsen går ut till berörda assistenter. .

Tillfälliga coronaregler upphör 1 oktober

Från och med 1 oktober 2021 upphör flera tillfälliga ersättningar som regeringen infört under pandemin. Det gäller bland annat ersättning för karens, riskgruppsersättning och ersättning för sjuklönekostnader. E-tjänsterna ligger dock kvar för att du ska kunna söka ersättning i efterhand för dagar före 1 oktober 2021.

Regeringen tar även bort undantaget som gällt för läkarintyg. Det innebär att du som är anställd kommer behöva visa läkarintyg för din arbetsgivare dag 8 i sjuklöneperioden och för Försäkringskassan dag 15 när du ansöker om sjukpenning. Detta gäller om din första sjukdag är 1 oktober 2021.

Arbetssökande, egenföretagare och behovsanställda ansöker om sjukpenning direkt från Försäkringskassan och ska inkomma med läkarintyg i samband med ansökan från och med dag 8.

Det innebär också att det kommer krävas läkarintyg från första dagen vid ansökan om smittbärarpenning.

Det kommer också att krävas intyg från sjuksköterska eller läkare från dag 8 i barnets sjukperiod när du ansöker om ersättning för vab. 

Klicka här för att läsa mer hos försäkringskassan om vad som gäller.

Saknas skyddsutrusning så kontakta kontoret direkt.