Meny

Information om Coronaviruset

Här samlar vi information till dig som är arbetsledare och assistent i SkaraborgsAssistans.
Vi uppdaterar löpande och ändrar informationen när det behövs så gå gärna in och läs regelbundet. Viktig information går även ut via mail och via våra medlemsutskick.

Den rådande situationen med Covid – 19 är mycket allvarlig och långt ifrån över. SkaraborgsAssistans följer de rekommendationer som kommer ifrån folkhälsomyndigheten.
Mycket information finns även att hämta ifrån Krisinformation.se där myndigheter som arbetar med att hindra smittspridning lägger ut viktig information.

De skärpta regionala rekommendationerna för att minska smittspridningen i Västra Götaland förlängs ytterligare och gäller nu fram till 2 maj. Gå in på Västra Götalandsregionen för att läsa vad som gäller.

Råd för att minska smittspridning:

  • Tvätta händerna ofta.

  • Hosta och nys i armvecket.

  • Undvik större sammankomster, avstå från onödiga resor och undvik rusningstrafik.

  • Stanna alltid hemma vid minsta förkylningssymtom. Om dina symtom inte går över efter cirka 24 timmar gå in på denna länk 1177.se och läs hur du bokar en tid för ett PCR-test.

  • Om du har provtagit dig för covid-19 ska du stanna hemma tills du får ditt provsvar.

  • Symtomfria barn bör stanna hemma om någon i familjen har covid-19. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att yngre barn och elever (i för- och grundskolan) som bor tillsammans med någon som har covid-19 rekommenderas att stanna hemma, precis som äldre elever och vuxna rekommenderas att göra. Folkhälsomyndigheten förändrar nu rekommendationerna så att personal inom skola och förskola ska kunna fokusera på det pedagogiska arbetet. Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbsida

Vi har upparbetat kontakter med kommunerna om vi skulle behöva stöd om någon drabbas av Covid-19 i vårt kooperativ. Gällande skyddsutrustning så är direktiven ifrån Västra Götalandsregionen att heltäckande visir och vätskeavvisande munskydd IIR ska användas av all personal vid allt nära arbete,oavsett om misstanke om covid-19 finns eller ej. 

Den ytdesinfektion som SkaraborgsAssistans har köpt in innehåller rätt ämnen för att kunna rengöra visiren med. Om ni har köpt annan ytdesinfektion så ska det vara ett + på förpackningen alt. att det står att det innehåller tensider. Vi har en del skyddsutrustning på kontoret så hör av er om ni behöver något. All skyddsutrustning går som en assistansomkostnad.

Här finns länkar för viktig information samt länk till den obligatoriska utbildningen ifrån Socialstyrelsen i basala hygienrutiner i vård och omsorg. 

Det finns tre krislådor med komplett skyddsutrustning med placering Mariestad, Falköping och Lidköping. Om det finns misstanke om att medlem är smittad ska skyddsutrustning användas fram till medlemmen är testad för Covid -19 och fått svar. Man måste själv kontakta vården för testning. Är man i behov av krislåda så ringer man kontoret eller vår jourtelefon direkt så samordnar vi utlämningen.

SkaraborgsAssistans ställer in alla aktiviteter och evenemang tills vidare. Vår digitala introduktionsutbildning är nu igång och den går ut till berörda assistenter. Den digitala utbildningen från Socialstyrelsen i basala hygienrutiner är obligatorisk och alla har fått separat information kring den utbildningen.

De tillfälliga åtgärder inom socialförsäkringen med anledning av covid-19 förlängs till och med 30 juni 2021.
Klicka här för att läsa mer hos försäkringskassan.

Vaccination mot covid-19
Västra Götalandsregionen vaccinerar mot covid-19 sedan 27 december 2020 och planerar för en löpande vaccination under det första halvåret av 2021. Planeringen utgår från Folkhälsomyndighetens nationella plan för vaccination mot covid-19.

Vaccination covid-19 Västra Götalandsregionen, preliminär plan

Det är jätteviktigt att kontoret får direkt information om medlem eller assistent blir bekräftad med Covid -19

Nu är det viktigare än någonsin att vi håller i och håller ut!