Personlig Assistans

Utbildningar

 

I SkaraborgsAsistans har utbildningar alltid varit viktigt som ett led i hur kompetensutveckling gynnar alla parter. Några av SkaraborgsAssistans utbildningar är återkommande, en del helt nya från år till år. Ibland kan en utbildning vara ordnad för att uppfylla ett specifikt önskemål eller behov. För våra personliga assistenter har vi några grundläggande utbildningar som är obligatoriska, introduktionsutbildning, HLR och brandskydd. Andra utbildningar som är återkommande är bl a ergonomi utbildning, stresshantering, halkkörning, förflyttnings kurs, matlagningskurs samt hygienutbildning. För våra arbetsledare är utbildningarna riktade mot att stärka arbetsledarrollen.

Gemensamt är dock att alla i SkaraborgsAssistans ska ha möjlighet att delta i våra utbildningar där man kan känna att man trivs och vidareutvecklas. Under vårat kalendarium kan man se en del av de utbildningar som SkaraborgsAssistans har för sina arbetsledare och assistenter.

Användarmeny

Kontaktinformation

Hammarsmedsg. 5
542 35 Mariestad

Tel: 0501-707 07
Fax: 0501-167 83

Jourtel: 0708-520 660

Hitta personalHitta rätt
kontaktperson

Nu även på facebook

Logga in till tidrapportering

Skyddsombud

Annika Johansson
Tel: 0500-48 77 77
Mob: 0708-610661

Annika Johansson ingår i skyddskommittèn tillsammans med Maria Ribbstedt och Pia Lundberg.

Uppläsning