News date menu

Våld mot personer med funktionsnedsättning

Större risk att utsättas för våld - personer med funktionsnedsättning är ofta särskilt utsatta eftersom det finns ett beroende till andra människor i...

Läs mer

Regeringen inte tydlig med att grundläggande behov ska ses i sin helhet

I en interpellationsdebatt lyfter Pia Steensland (KD) till Lena Hallengren (S), att det av lagändringen om grundläggande behov måste framgå att...

Läs mer

Gode män – inte alltid så goda?

Sydsvenskan har granskat omständigheterna kring Sveriges mest anlitade god man, publicerat den 24 mars 2019. Det finns stark kritik mot både den gode...

Läs mer

Eva Borgström, FUB - ”Anhöriga är många gånger de mest kunniga assistenterna”

På FUB känner man sig oroade över att anhörigassistansen hotas. Hoten har under vintern tagit sig konkreta uttryck dels i LSS-utredningens förslag på...

Läs mer

Få funktionshindrade går från daglig verksamhet till jobb

Få funktionshindrade går vidare från daglig verksamhet till arbete eller studier, trots att ett övergripande mål med verksamheten bör vara att...

Läs mer

Information från Försäkringskassan

Tidsredovisning vid övergång till sommartid

Läs mer

Maria Persdotter, RBU – ”En lagändring när det gäller integritetsnära behov är helt nödvändig”

Över 80 % av de som söker assistans första gången får fortfarande avslag. Den kommande lagändringen om sondmatning/andning är en droppe i havet säger...

Läs mer

Pengarna måste räcka till assistenterna också

Parterna: Vi kräver uppräkning av assistansersättningen för löneökningar

Läs mer

Lena Hallengren, Socialminister – ”Vi kommer inte att dra frågan om statligt huvudmannaskap i långbänk”

Lagändringen om sondmatning/andning är ett första steg säger Lena Hallengren. Hon kan dock inte säga om och när det kommer en lagändring om...

Läs mer

Kommentar om egna arbetsgivare

IfA kommenterar artikeln om systemfel i LSS.

Läs mer