News date menu

Manifestival 11 augusti

Det är något stort på gång i Malmö!

Läs mer

Maj Karlsson, Vänsterpartiet – ”Liberalerna är bakbundna av januariavtalet”

Bristen på åtgärder mot integritetsnära delar av grundläggande behov är assistansfrågans svarta hål, säger Maj Karlsson. Hon betvivlar inte...

Läs mer

Simon, 24, blir helt utan assistans – nu kämpar familjen för upprättelse

Simon Mourujärvi har flera funktionsnedsättningar och har tidigare haft 80 timmar assistans i veckan. Men myndigheterna vill dra in all hjälp.

– De...

Läs mer

”Vi vill att LSS ska stämma med de intentioner som fanns från början”

Ett ovanligt tydligt uttalande om att regeringen vill återställa LSS, efter många år av ständiga försämringar

Läs mer

Dom i mål om assistansersättning

Kravet på månadsvis redovisning av assistans som utförs i avvaktan på beslut i ärende om assistansersättning gäller inte assistans som utförs under...

Läs mer

Mathias Blomberg, IGNE Advokatbyrå – ”Ska assistans ersättas med permanent sjukhusvistelse?”

Legitimerad sjukvårdspersonal, inte kommunen eller Försäkringskassan ska avgöra om en sjukvårdsinsats kan utföras som egenvård, säger Mathias...

Läs mer

Socialförsäkringen i siffror 2019

Idag publiceras den årliga skriften Socialförsäkringen i siffror. Publikationen ger en övergripande beskrivning av de ersättningar som administreras...

Läs mer

Det behövs förändring nu!

P4 Blekinge uppmärksammar att personer förlorar sin personliga assistans och har intervjuat IfAs verksamhetsansvariga, Sophie Karlsson, om...

Läs mer

Children with Disabilities Shall Not be Left Behind – Good Practices and Challenges in Inclusive Education (COSP12 Side Event)

Nora Eklöv håller det första talet i FN i detta sidoevent som behandlar utbildningsmöjligheter för barn och unga.

Läs mer

Lagrådet reser frågor om assistansförslag

Lagrådet reser en rad frågetecken vad gäller regeringens förslag om att hjälp med andning lagtekniskt ska betecknas som ett grundläggande behov och ge...

Läs mer