News date menu

SKR vill kunna ändra/riva upp gynnande beslut i LSS vid en Coronakris

SKR, Sveriges kommuner och regioner, vill kunna upphäva SoL och LSS-beslut i en krissituation pga Corona Covid 19, bland annat för att kunna...

Läs mer

Vibeke Marøy Melstrøm, Uloba, Norge – ”Assistenterna bör undvika kollektivtrafik och fritidsresor”

Uloba, Norges största assistanskooperativ, har vidtagit flera åtgärder för att skydda mot Coronaviruset. Reglerna i Norge är generellt strängare än i...

Läs mer

Jenny Persson Blom, Arbetsmiljöverket – ”Arbetsgivaren är alltid ansvarig för att skydda assistenterna mot smitta”

Vilket skydd behöver assistenterna om den assistansberättigade blir smittad av Coronavirus? Vad händer om skyddsutrustningen tar slut? Hur mycket får...

Läs mer

Kanske är det olagligt att stänga ner dagliga verksamheter

Vissa kommuner stänger ner sina dagliga verksamheter för att skydda deltagarna från corona-virus

Läs mer

Beslut om sjukpenning utan läkarintyg

Från och med den 27 mars behöver du inte lämna in ett läkarintyg till Försäkringskassan när du ansöker om sjukpenning för dag 15-21.

 

Läs mer

Stor risk att bortprioriteras

IfAs ordförande Vilhelm Ekensteen kommenterar tv-presentationen av Socialstyrelsens nationella principer för prioritering inom intensivvård.

Läs mer

Vilka begränsningar är det rimligt att vi måste utstå?

IfA är mycket kritiska till begränsande åtgärder från ansvariga myndigheter.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har lagt fram en hemställan till...

Läs mer

Slutspurt för ny assistansutbildning

Idén var att stärka assistansanvändares egenmakt. Nu har det blivit ett stort utbildningsprojekt för både assistansanvändare, arbetsledare och...

Läs mer

Redovisning av tid vid övergång till sommartid och vintertid

Vid två tillfällen under året sker en tidsomställning – i mars sker omställning från vintertid till sommartid och i oktober sker övergång från...

Läs mer

Anmälningar enligt lex Sarah kan nu ske digitalt

Från och med 24 mars 2020 kan anmälningar enligt lex Sarah även göras digitalt.

 

Läs mer