News date menu

Anna Barsk Holmbom, ABH-utbildning – ”Vi går allt snabbare mot ett uppsplittrat stöd”

Nya begränsningar av det grundläggande behovet personlig hygien gör det svårare att få personlig assistans. HFD och Försäkringskassan strävar efter...

Läs mer

Nyhet från Försäkringskassan

E-tjänster på Mina sidor ersätter blanketter

Läs mer

IfA i webbinarie kring Covid

Gratis! Eftersända webbinarier om Covid-19 i vardagen för den som har en LSS-insats

 

Läs mer

Disability Rights Defenders - ”Det måste bli enklare att kräva sin rätt”

ILI-projektet Disability Rights Defenders, DRD, har funnits i snart två år. Projektet består huvudsakligen av ett nätverk, en Facebookgrupp med nu...

Läs mer

Varför minskar antalet assistansberättade och beviljade timmar?

Under 2019 upphörde, för första gången någonsin, det genomsnittliga antalet assistanstimmar per person att öka. Antalet assistansberättigade...

Läs mer

Krönika - Thomas Juneborg - Personlig assistans är överlägsen hemtjänst i att skydda mot smitta

Tusentals personer har avlidit i Covid-19 i Sverige med en mycket stor överrepresentation i äldreboenden och hemtjänst. Preliminär statistik visar att...

Läs mer

Sjuklönekostnader - Egna arbetsgivare

Skatteverket säger att egna arbetsgivare ska använda "Arbetsgivardeklarationen" om de vill få tillbaka ersättning för sjuklönekostnader från staten

Läs mer

Personliga assistenter är nu prioriterade för testning för Coronavirus

Kostnadsfri handsprit, skyddsutrustning vid akuta behov och ersättning för ”Coronarelaterade” kostnader. Det kan privata assistansanordnare få...

Läs mer

Personlig assistent – ett yrke med många möjligheter

REPLIK Alla delar inte riktigt den bild av personlig assistans som Hans Hallerfors beskrev i sin essä. Den statliga översynen av yrket visar att en...

Läs mer

KD: Grundintentionen i LSS är eliminerad

Det är regeringens skyldighet att agera när rättspraxis så uppenbart strider mot intentionen med LSS och mot FN:s konvention om rättigheter för...

Läs mer