News date menu

Försäkringskassan, Helena Poirier – ”Grundläggande behov bör ersättas med Assistansberättigande behov”

Personlig assistans bör förstatligas och kommunala assistansbeslut flyttas över utan omprövning. Assistansersättningen bör ha ett schablonbelopp och...

Läs mer

Krönika - Thomas Juneborg - Viktiga lagändringar måste göras innan assistansen förstatligas

Funktionsrättsrörelsen har länge krävt att assistansen förstatligas. Vänsterpartiet, Kristdemokraternas och Moderaternas initiativ i riksdagen att...

Läs mer

Riksdagen: Personlig assistans statligt ansvar

Riksdagen vill se ett statligt helhetsansvar för personlig assistans. I ett beslut på torsdagen uppmanar riksdagen regeringen att tillsätta en...

Läs mer

Domen: Bodens kommun kan inte dra in Eijas assistans

Bodens kommun får inte dra in den redan beviljade assistansen för Eija Winblad von Walter enligt förvaltningsrätten."Beslutet känns rimligt eftersom...

Läs mer

Ansökan om ersättning för skyddsutrustning

Observera att det ska göras en ansökan per assistansanordnare även om flera assistansanvändare smittats (eller där det funnits risk för smitta) av...

Läs mer

Pia Steensland, Kristdemokraterna – ”Det är nu upp till regeringen om utredningen blir verklighet”

En majoritet i Socialutskottet krävde igår en utredning med syfte att statligt huvudmannaskap för personlig assistans införs före riksdagsvalet 2022....

Läs mer

Liberalerna vill införa en särskild lokal LSS-inspektion

Liberalerna i Malmö vill inrätta ett lokalt tillsynsorgan för LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Tillsynsorganets uppgifter,...

Läs mer

Burlövs kommun backar – pojken med obotlig sjukdom beviljas mer assistans

Burlövs beslut att kapa assistansen för 13-årige Alfons har väckt starka reaktioner hos allmänhet, oppositionspolitiker och riksdagsledamöter. Nu...

Läs mer

Funktionsnedsatta stöder förslaget att all assistans ska bli statlig

"Det skulle vara enklare", säger Sophie Karlsson som är ordförande för Intressegruppen för assistansberättigade, som förkortas IfA.

Läs mer

Åsa Strahlemo, ordförande, DHR – ”Förslagen i LSS-utredningen går emot Funktionsrättskonventionen”

Ett statligt huvudmannaskap kan ha sina fördelar men det är ingen lösning på dagens problem i personlig assistans, säger Åsa Strahlemo. DHR förkastar...

Läs mer