News date menu

Vilken succé för IfAs utbildningsverksamhet!

Idag avslutar IfA projekt Egenmakt som drivits med stöd från Allmänna Arvsfonden, projektet som syftat till att stärka assistansanvändarens kunskap om...

Läs mer

Pandemin slår mot personer med funktionsvariation: ”Blir totalt isolerad”

För många med funktionsvariation är den personliga assistentens närvaro en förutsättning för att få vardagen att över huvud taget fungera. Pandemin...

Läs mer

Mathias Blomberg, IGNE advokatbyrå – ”Omprövning får bara göras vid väsentligt ändrade förhållanden”

Idag omprövar Försäkringskassan hela rätten till assistansersättning för den som söker fler assistanstimmar, säger Mathias Blomberg. Han anser att...

Läs mer

LSS-utredningen oroar. Samtidigt lever hoppet om stärkt assistans

HejaOlika skriver om att Liberalerna den här veckan på nytt gått ut med krav på att LSS-utredningen ska kastas i papperskorgen. Oron finns kvar för...

Läs mer

"Ingen kan tvingas att vaccineras" - Lilly Key, IfA

Assistanskoll har intervjuat Lilly Key, verksamhetsansvarig på IfA.

Rätten i LSS att välja sina assistenter inbegriper också att kunna välja bort en...

Läs mer

Lia Scheding, Kommunal – ”Det är upp till varje assistent att besluta om vaccination mot Covid 19”

Att personliga assistenter vägrar ta vaccin mot Covid 19 får inte med automatik leda till förändrade anställningsvillkor. Däremot kan omplacering bli...

Läs mer

Myndigheterna glömmer assistansberättigade under pandemin - IfA rycker in!

Assistansberättigade och våra rättigheter har glömts bort av myndigheterna under pandemin, vilket visar på okunskap och en bristande struktur angående...

Läs mer

Viktigt med skillnaden mellan LSS och SoL

IfA uttalar sig om utredningen Hållbar socialtjänst.

Det är viktigt att komma ihåg att det finns viktiga skillnader mellan LSS och Socialtjänstlagen....

Läs mer

Så enkelt (och totalt ansvarslöst) att peka ut assistansen som ”bov”

Att Skattebetalarnas förening utser välfärden till måltavla är beklagansvärt. Särskilt ett år när det varit tydligt hur viktigt det är med en...

Läs mer