News date menu

Bara en månad kvar till stärkt personlig assistans – fler frågor är akuta

Många hoppas på ”Stärkt personlig assistans” när utredningen med samma namn överlämnas till regeringen den 24 maj. Men redan 7 maj lyfter utredaren...

Läs mer

Skapa verktyg för framtiden - Projekt Krisstöd

Assistansanvändare - Assistansanordnare - Personliga assistenter

Delta i arvsfondsprojektet Krisstöd genom att besvara en enkät om pandemin och...

Läs mer

”Dags att involvera polisen för att stävja assistansbrott”

Personlig assistans är inne i ett kritiskt läge på många sätt, vilket avspeglas i planerna för IfA:s digitala konferens 6–7 maj 2021.

 

Läs mer

”Absurda återkrav hotar assistansbranschen”

DEBATT – av Henrik Petrén, Branschorganisationen Fremia Personlig Assistans

 

Läs mer

"Vi och Försäkringskassan har nog delade meningar"

Assistanskoll har intervjuat bl a IfAs ordförande om Försäkringskassans omprövningar vid väsentligt ändrade förhållanden.

Läs mer

Förslag om att stoppa oseriös assistans får kritik

Regeringen vill stoppa oseriösa aktörer inom personlig assistans. Därför föreslås stopp av utbetalningar om verksamheten får tillståndet indraget. Men...

Läs mer

Försäkringskassan anordnar webbinarium om merkostnadsersättning för barn

Försäkringskassan bjuder in till webbinarium enligt följande.

Läs mer

Måste få tid att hitta ny assistansanordnare

IfA har lämnat in remissvar på regeringens PM om att inte betala ut assistansersättning till assistansanvändaren om assistansanordnaren får indraget...

Läs mer

Försäkringskassan, Andreas Larsson – ”Väsentligt ändrade förhållanden behöver förtydligas i lagstiftning”

Det är i vissa delar oklart vad ”väsentligt ändrade förhållanden” innebär och det behöver förtydligas, säger Andreas Larsson. Han bekräftar att fler...

Läs mer

Trots återkallade tillstånd – assistansbolag fortsätter

"Även om Försäkringskassan stoppar utbetalningar till bolaget eller om Ivo återkallar tillståndet så kan brukaren själv välja att fortsätta att köpa...

Läs mer