Personlig Assistans Personlig Assistans Personlig Assistans

Om oss

Den 1 november 1995 bildades SkaraborgsAssistans ekonomisk förening av tre personer som blivit beviljade personlig assistans. Till sin hjälp hade de flera sakkunniga. De kände att de själva ville ta ansvar och få makt över sina egna liv och assistans utan kommunens inflytande.

Tanken var och är fortfarande att medlemmarna ska vara sina egna arbetsledare alternativt ha en vice arbetsledare till sin hjälp för att grundtankarna om integritet, valfrihet och självbestämmande ska kunna uppfyllas. En annan värdegrund i SkaraborgsAssistans är att kooperativet inte ska vara vinstdrivande utan att alla pengar ska gå till assistans.

Från att ha varit tre medlemmar 1995 är nu medlemsantalet 51. Ambitionen har aldrig varit att bli stora utan ge medlemmarna den bästa och personligaste servicen.

Användarmeny

Kontaktinformation

Hammarsmedsg. 5
542 35 Mariestad

Tel: 0501-707 07
Fax: 0501-167 83

Jourtel: 0708-520 660

Hitta personalHitta rätt
kontaktperson

Nu även på facebook

Logga in till tidrapportering

Skyddsombud

Annika Johansson
Tel: 0500-48 77 77
Mob: 0708-610661

Annika Johansson ingår i skyddskommittèn tillsammans med Maria Ribbstedt och Pia Lundberg.

Uppläsning