Vanliga frågor

Vad är SkaraborgsAssistans?

SkaraborgsAssistans är ett brukarkooperativ, där den som har rätt till personlig assistans är medlem och har en röst. Vi arbetar för att varje medlem ska bestämma över och ha kontroll över sin egen assistanssituation.

Vem är arbetsgivare?

SkaraborgsAssistans är din arbetsgivare.

Vem är arbetsledare?

Medlemmen är din arbetsledare eller så finns det en vice arbetsledare.
Det är han eller hon som arbetsleder dig.

Vilket kollektivavtal gäller?

Allmänna anställningsvillkor för anställda inom personlig assistans som gäller mellan Svenska Kommunalarbetarförbundet och KFO. Vår personal är givetvis försäkrad.

Var är din arbetsplats?

Din arbetsplats är där din brukare befinner sig.

Hur blir jag anställd?

För viss tid så länge uppdraget varar, vikariat eller timanställning.

Vad får jag i lön?

Vi tillämpar individuell lönesättning. Lönen kan alltså bero på din erfarenhet och även på uppdragets  ansvar och svårighetsgrad. OB-ersättning och jourersättning utbetalas.

Semesterersättning

Assistent som har en fast tjänstgöringsgrad eller ett vikariat som är längre än tre månader har innehållen semesterlön. Timanställda får direktutbetald semesterlön. Semesterersättningen baseras på ålder, upp till 39 år 12%, 40-49 år 14,88%, 50 år och uppåt 15,36%.

Utbildning

Det är obligatoriskt att genomgå en introduktionsutbildning, HLR och brandskydd. Övriga utbildningsinsatser är individuellt för varje medlem. Kooperativets målsättning är att ha välutbildad personal.

Tystnadsplikt

Du undertecknar en försäkran om tystnadsplikt.