Personlig assistans på dina villkor
-utan vinstintresse.

Din möjlighet att påverka din egen livssituation blir
större när assistansen bedrivs i kooperativ form.

När du har personlig assistans hos oss får du:

  • Medlemskap i föreningen och möjlighet att sitta med i styrelsen
  • Hjälp att rekrytera personliga assistenter utifrån just dina behov
  • Kvalificerad utbildning för dina personliga assistenter
  • Personlig rådgivning
  • Kvalificerad utbildning i din roll som arbetsledare
  • Stöd i myndighetskontakter inom personlig assistans
  • Gemenskap och erfarenhetsutbyte med andra i kooperativet

Nyheter i SkaraborgsAssistans

för personliga assistenter.

Läs mer

Utbildning för personliga assistenter i både HLR och brandskydd

Läs mer