Kalendarium

Vi hälsar våra medlemmar och alla personliga assistenter varmt välkomna till en inspirerande föreläsningsdag med fokus på hälsa och välmående

Läs mer

Utbildning för personliga assistenter i både HLR och brandskydd

Läs mer