SkaraborgsAssistans styrelse

Ordförande

Annalena Engman, Lidköping
annalena.engman@live.se

Vice ordförande

Jan Andersson, Tidaholm

Ledamöter

Britt-Marie Aronsson, Falköping
Emelie Persson, Töreboda
Maria Ek, Skövde

Suppleanter

Börje Enocksson, Falköping
Philip Jönsson, Mariestad