Vanliga frågor

Vad är SkaraborgsAssistans?

SkaraborgsAssistans är ett brukarkooperativ, där den som har rätt till personlig assistans är medlem och har en röst. Vi arbetar för att varje medlem ska bestämma över sin och ha kontroll över sin egen assistanssituation.

Vem är arbetsgivare?

SkaraborgsAssistans är dina assistenters arbetsgivare.

Vem är arbetsledare?

Du som medlem är arbetsledare eller så kan du välja att ha hjälp av en vice arbetsledare. 
Det är du eller den vice arbetsledaren som arbetsleder assistenterna.

Vilket kollektivavtal gäller?

Allmänna anställningsvillkor för anställda inom personlig assistans som gäller mellan Svenska Kommunalarbetarförbundet och KFO. Vår personal är givetvis försäkrad.

Hur anställs dina assistenter?

För viss tid så länge uppdraget varar, vikariat eller timanställning.

Vad får assistenten i lön?

Vi tillämpar individuell lönesättning. Lönen kan alltså bero på erfarenhet och även på uppdragets  ansvar och svårighetsgrad. OB-ersättning och jourersättning utbetalas enligt kollektivavtal.

Semesterersättning

Assistenter som har en fast tjänstgöringsgrad eller ett vikariat som är längre än tre månader har innehållen semesterlön. Timanställda får direktutbetald semesterlön. Semesterersättningen baseras på ålder, upp till 39 år 12%, 40-49 år 14,88%, 50 år och uppåt 15,36%.

Utbildning för arbetsledare/ vice arbetsledare

Som arbetledare erbjuds du utbildning för att kunna växa i ditt uppdrag och får även möjlighet att träffa andra arbetsledare för erfarenhetsutbyte.

Utbildning för assistenterna

Det är obligatoriskt att genomgå en introduktionsutbildning, HLR och brandskydd. Utöver de obligatoriska utbildningarna så finns det en utbildningbudget för dina assistenter. Kooperativets målsättning är att ha välutbildad personal.

Tystnadsplikt

Dina assistenter undertecknar en försäkran om tystnadsplikt.

Medlemsträffar

Två gånger per år har vi medlemstäffar dit alla medlemmar bjuds in.