Vanliga frågor

Här kan du ta del av vanliga frågor om hur det är att ha personlig assistans hos oss. Har du fler frågor eller funderingar får du gärna kontakta oss på 0501-707 07 eller info@skaraborgsassistans.com så berättar vi mer.

Vad är SkaraborgsAssistans?
Vi är ett brukarkooperativ som sedan 1995 jobbar efter önskemål från varje individ. Som brukarkooperativ drivs vi utan vinstintresse. Det innebär att våra medlemmar själva äger föreningen och att alla pengar i verksamheten går till att erbjuda bästa möjliga assistans till våra medlemmar. I vår kooperativa verksamhet bestämmer du hur din personliga assistans ska vara - självklart med vårt stöd och vår kunskap och erfarenhet i ryggen. Vi arbetar tillsammans med våra medlemmar och assistenter för att skapa den bästa personliga assistansen för varje individs specifika behov och önskemål.

Vem är arbetsgivare?
SkaraborgsAssistans är dina assistenters arbetsgivare.

Vem är arbetsledare?
Du som medlem är arbetsledare för dina assistenter. Du kan också välja att ha hjälp av en vice arbetsledare. Det är alltså du eller den vice arbetsledaren som arbetsleder assistenterna.

Vilket kollektivavtal gäller?
Allmänna anställningsvillkor för anställda inom personlig assistans som gäller mellan Kommunal och Fremia. Självklart är också all vår personal försäkrad.

Hur anställs dina assistenter?
För viss tid så länge uppdraget varar, vikariat eller anställning för särskilt avtalade tillfällen.

Vad får assistenten i lön?
Vi tillämpar individuell lönesättning. Lönen kan alltså bero på erfarenhet och även på uppdragets ansvar och svårighetsgrad. OB-ersättning och jourersättning utbetalas enligt kollektivavtal.

Semesterersättning
Assistenter som har en fast tjänstgöringsgrad eller ett vikariat som är längre än tre månader har innehållen semesterlön. Timanställda får direktutbetald semesterlön. Semesterersättningen baseras på ålder - upp till 39 år har man 12%, 40-49 år har man 14,88%, 50 år och uppåt har man 15,36%.

Utbildning för arbetsledare/vice arbetsledare
Det är givetvis viktigt att du känner dig trygg i din roll som arbetsledare. Därför erbjuds du kvalificerad utbildning där du även får möjlighet att träffa andra arbetsledare och utbyta erfarenheter.

Utbildning för assistenterna
För oss är det jätteviktigt att all vår personal är välutbildad. Det är obligatoriskt för alla våra assistenter att genomgå en introduktionsutbildning samt utbildningar inom HLR och brandskydd. Utöver de obligatoriska utbildningarna har vi också en utbildningsbudget för dina assistenter för att gå fler relevanta utbildningar. 

Tystnadsplikt
Dina assistenter undertecknar en försäkran om tystnadsplikt.

Medlemsträffar
Gemenskap, personliga möten och att tillsammans utveckla verksamheten på bästa sätt är viktigt för oss inom kooperativet. Två gånger per år har vi medlemsträffar dit alla medlemmar bjuds in.