Om oss

Den 1 november 1995 bildades SkaraborgsAssistans ekonomisk förening av tre personer som blivit beviljade personlig assistans. De kände att de själva ville ta ansvar och få makt över sina egna liv och assistans utan kommunens inflytande.

Tanken var och är fortfarande att medlemmarna ska vara sina egna arbetsledare alternativt ha en vice arbetsledare till sin hjälp för att grundtankarna om integritet, valfrihet och självbestämmande ska kunna uppfyllas. En annan värdegrund i SkaraborgsAssistans är att kooperativet inte ska vara vinstdrivande utan att alla pengar ska gå till assistans.

Från att ha varit tre medlemmar 1995 är nu medlemsantalet 47. Ambitionen har alltid varit att medlemmarna ska få personlig och bra service. Målet är inte att bli den största anordnaren.