För personliga assistenter.

Läs mer

Att skapa effektiva team

Läs mer

Covid-19 är inte längre smittspårningspliktig

Enligt beslut av Folkhälsomyndigheten tas smittspårningsplikt för covid-19 bort från 15 mars 2023. 
Folkhälsomyndigheten har med anledning av förändringen publicerat ett nytt dokument som beskriver Förebyggande åtgärder för covid-19 inom vård och omsorg. 

 

Rutinen Generella åtgärder för att minska smittspridning av covid-19 inom kommunal vård och omsorg har reviderats. 

• Generell rekommendation om att personal använder munskydd i all…

Läs mer