Den personliga assistansen befinner sig i kris. Den låga ersättningen gör att det är oerhört svårt att få till en välfungerande personlig assistans med bra kvalitet. Det är nästan omöjligt att rekrytera personliga assistenter med rätt kompetens. Vi kan inte leva upp till löneanspråken och den personliga assistansen blir inte ett attraktivt yrke. 

Assistansersättning är en ekonomisk ersättning som den enskilde beviljas för att kunna köpa personlig assistans för. För närvarande…

Läs mer

 

 

 

Läs mer

 

 

 

Läs mer

 

 

 

Läs mer

 

 

 

Läs mer

 

 

 

Läs mer

 

 

 

Läs mer

 

 

 

Läs mer

 

IfA har uttalat sig till HejaOlika om domen kring Humana. Starkt kritisk till det spår som domstolarna tycks ha slagit in på när det gäller assistansanordnarens roll och uppgift. 

 

 

Ta del av hela artikeln

här 

 

 

 

 

Läs mer

 

HejaOlika har sammanställt några viktiga punkter från remissvaren, där bland annat IfAs remissvar finns med. 

Ska staten, genom Försäkringskassan, ta över all personlig assistans?
Ja, svarar tunga remissinstanser som Funktionsrätt Sverige, IfA, STIL och SKR.
Men det finns fallgropar med förslaget, och många synpunkter på både små och stora detaljer.

 

 

Ta del hela artikeln

här 

 

 

 

 

Läs mer