På IfA uppmärksammar vi idag kollektivavtalets dag! Kollektivavtal är en viktig stöttepelare för den personliga assistansen och det har länge varit ett krav att ha kollektivavtal om en verksamhet vill ingå i vårt nätverk, IfA-supporter.  

Frihet som avtalen ger måste finnas kvar

Genom kollektivavtal har vi bland annat den speciella anställningsformen, “så länge uppdraget varar”, som utformats för den personliga assistansen och den enskildes rätt att själv kunna välja vem som ska…

Läs mer

 

Högsta förvaltningsdomstolen beviljar inte prövningstillstånd. Kammarrätten anser att det i arbetsgivaransvaret för assistansanordnare ingår att ”känna till omfattningen av den beviljade assistansen, vilket behov den assistansberättigade har och hur den beviljade assistansen disponeras under dygnet”.

IfAs ordförande har kommenterat avgörandet på HejaOlika.

Läs mer

 

Läs mer

 

Huvudmannaskapsutredningen presenterar hur ett statligt huvudmannaskap för den personliga assistansen kan genomföras. IfA har längre arbetat för ett statligt huvudmannaskap och ger starkt stöd till utredningens förslag. Det är på tiden att vi inte ska behöva slussas mellan kommunen och staten när det kivas om var gränsen för respektive huvudmans ansvar går, eller att den enskilde blir fast i en kommun när en inte vet vad en ny kommun kommer att besluta.

 

 

 

 

 

 

Personlig…

Läs mer

 

Humana meddelar att Kammarrätten inte beviljar prövningstillstånd för IVOs överklagande av förvaltningsdomstolens beslut om inhibition

 

Läs mer

 

HejaOlika skriver om Försäkringskassans beslut att stoppa utbetalning till Humana.

 

Läs mer

 

HejaOlika skriver om att Humana får inhibition. 

 

Läs mer

 

HejaOlika har publicerat kommentarer från IfAs ordförande om att byte av anordnare behöver vara genomtänkt. 

 

Läs mer

 

HejaOlika har publicerat en intervju med advokat Jessica Gustavsson om vad som ingår i anordnaransvaret.

 

Läs mer

 

Assistanskoll har intervjuat IfAs ordförande om kvalitet och kontroll med anledning av IVOs beslut om att dra in Humanas tillstånd. 

 

Läs mer

 

Heja Olika skriver om att branschorganisationerna kritiserar IVOs agerande.

 

Läs mer