News date menu

Jonas Franksson, STIL - ”Tärande att hela tiden få sitt människovärde ifrågasatt”

Nästan alla som ifrågasätter dagens rättighetslagstiftning för personlig assistans tillhör 60-talsgenerationen. Jonas Franksson menar att de tillhör...

Läs mer

LSS-utredningen är ett haveri

Läckta förslag ger inget hopp om återställare.

Läs mer

LSS-utredare: Inte korrekt beskrivning

LSS-utredningen har havererat. Om förslagen blir verklighet innebär det slutet på personlig assistans, hävdar företrädare för funktionshinderrörelsen....

Läs mer

Utredaren försvarar förslaget att ersätta assistans med annat stöd för barn

Regeringens LSS-utredare Gunilla Malmborg försvarar de förslag som idag avslöjades i en debattartikel från funktionsrättsrörelsen.

Läs mer

IfAs ordförande kommenterar LSS-utredningens förslag

Det utredningsförslag rörande den personliga assistansen, som LSS-utredningen arbetar med och som kommit till funktionshinderrörelsens kännedom,...

Läs mer

”Fullständigt haveri i LSS-utredningen”

IfA med flera funktionsrättsorganisationer skriver idag på SVDs debattsida kring LSS-utredningens förslag.

Läs mer

Vårdföretagarna, KFO och IfA kritiska till att uppgifter om tillstånd måste krävas ut från IVO

Att uppgifter om assistansanordnares tillstånd nu måste begäras ut från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, är ett steg tillbaka i utvecklingen,...

Läs mer

LSS-utredningen är nästan klar men osäkerheten större än någonsin

Nu närmar sig ett avgörande för regeringens LSS-utredning. Utredaren Gunilla Malmborg uppges ha bestämt sig för vilka ändringar som ska föreslås. Men...

Läs mer

Mikael Klein, Funktionsrätt Sverige – ”Lagändringar för grundläggande behov kan göras före LSS-utredningen”

Nästa regering bör snabbt införa lagändringar för bedömningen av grundläggande behov. Detta kan göras innan LSS–utredningen är klar anser Mikael...

Läs mer

Assistansutredningen föreslog redan 1995 stora besparingar

Slopad assistans för barn under 16 år, rätt till assistans först vid behov över 40 timmar/vecka. Det var förslag från Assistansutredningen 1995 som...

Läs mer