News date menu

Förslag om att stoppa oseriös assistans får kritik

Regeringen vill stoppa oseriösa aktörer inom personlig assistans. Därför föreslås stopp av utbetalningar om verksamheten får tillståndet indraget. Men...

Läs mer

Försäkringskassan anordnar webbinarium om merkostnadsersättning för barn

Försäkringskassan bjuder in till webbinarium enligt följande.

Läs mer

Måste få tid att hitta ny assistansanordnare

IfA har lämnat in remissvar på regeringens PM om att inte betala ut assistansersättning till assistansanvändaren om assistansanordnaren får indraget...

Läs mer

Försäkringskassan, Andreas Larsson – ”Väsentligt ändrade förhållanden behöver förtydligas i lagstiftning”

Det är i vissa delar oklart vad ”väsentligt ändrade förhållanden” innebär och det behöver förtydligas, säger Andreas Larsson. Han bekräftar att fler...

Läs mer

Trots återkallade tillstånd – assistansbolag fortsätter

"Även om Försäkringskassan stoppar utbetalningar till bolaget eller om Ivo återkallar tillståndet så kan brukaren själv välja att fortsätta att köpa...

Läs mer

Krisberedskapen behöver bli mer inkluderande

Under pandemin har redan existerande sprickor i välfärden blottats och samhällets ambition om tillgänglighet, delaktighet och likabehandling kommit på...

Läs mer

"Vem är Försäkringskassan till för och vad är myndighetens uppdrag?"

DHR skriver på Altinget. DEBATT. Försäkringskassan måste genomföra samma hårda förändringsarbete som Skatteverket gjort. En genomlysning av hur...

Läs mer

Ersättning för skyddsutrustning för personliga assistenter i samband med covid-19

Regeringen har föreslagit en ny period för ersättning. Enligt förslaget börjar den gälla den 6 april och i samband med det kommer vi publicera...

Läs mer

Sophie Karlsson, Ordförande, IfA – ”Det finns en rädsla för att söka fler assistanstimmar”

Försäkringskassan tänjer alltmer på vad som kan vara ”väsentligt ändrade förhållanden” för att kunna ompröva redan beviljad assistansersättning....

Läs mer

Socialforskaren om förlorad assistans: ”Inget ovanligt”

Att personer med funktionshinder förlorar den personliga assistans som de är i behov av, är inte något ovanligt. Det menar forskaren i socialt arbete,...

Läs mer