Den höga sjukfrånvaron pga Covid 19 gör det nu mycket ansträngt i personlig assistans. Ibland får anhöriga och vänner rycka in som en sista utväg, vilket kan leda till Försäkringskassan ifrågasätter assistansbehovet, säger Henrik Petrén.

Läs mer

Assistanskoll har intervjuat Neuroförbundets ordförande och skriver följande: Skulle ett samhälle som tillåter aktiv dödshjälp samtidigt vilja utveckla personlig assistans, undrar Lise Lidbäck som vill att debatten istället ska handla om utökad rätt till livshjälp.

– Ge alla med stora behov, inklusive alla över 65 år, rätt till personlig assistans och andningshjälp i hemmet.

Läs mer

Antalet förstagångsansökningar av assistansersättning minskade till 1063 personer under 2021. Av dessa fick 77 % avslag jämfört med 83 % för ett år sedan. Antalet assistansberättigade fortsätter att minska.

Läs mer

I en debattartikel på Dagens juridik skrivs följande. Ska en arbetsgivare under alla omständigheter hållas ansvarig och straffas när en anställd förskingrat pengar från en av arbetsgivarens kunder trots ovetskap om det inträffade? Är det rimligt att en arbetsgivare förväntas utöva kontroll över sin personal – både i och utanför arbetet – för att upptäcka en brottslig gärning?

Läs mer

Den matematiska modell som utvecklas för att räkna ut timbelopp i personlig assistans riskerar bli alltför medicinsk, säger Anna Barsk Holmbom, Men framför allt ifrågasätter hon antagandet att assistansberättigade med ”dyra” behov vältras över till kommunerna.

– Det finns ingen som helst grund för den typen av påståenden.

Läs mer

IfA replikerar på en debattartikel i tidningen Arbetet angående vilken information som personliga assistenter får lämna om sitt arbete.

Läs mer