Assistanskoll har intervjuat IfAs ordförande, Sophie Karlsson, om en ny modell för uppräkning av assistansersättningen: - En matematisk modell med AI som räknar ut assistansberättigades timbelopp kan vara en väg framåt, men allt hänger på vilka parametrar som används och att det inte blir en ”medicinsk modell”, säger Sophie Karlsson.

Läs mer

Norra Halland skriver: Gång på gång tvingas familjen Lygnersjö överklaga kommunens beslut för att få rätt till assistans till sonen Samuel. Allt hänger på några få timmar och hur ett telefonsamtal ska tolkas.

Läs mer

Assistanskoll skriver: Det är inte acceptabelt att antalet assistansberättigade fortsätter minska till slutet av 2023, vilket Försäkringskassan förutspår, säger Bengt Eliasson, Liberalernas talesperson för funktionshinderfrågor.

– Rättspraxisen och Försäkringskassans tolkning av densamma måste snabbutredas och åtgärdas.

Läs mer

Altinget skriver: Osaklighet, illvilja och lösa antaganden får aldrig godkännas som skäl till varför livsviktig assistans dras in. Neuro har granskat flera ärenden och kan konstatera att både Försäkringskassan och kommuner verkar ha satt i system att lyssna på baktalande anmälare, skriver Lise Lidbäck, Neuro.

Läs mer

HejaOlika skriver: Den 1 januari 2023 går startskottet för en kraftig ökning av personlig assistans. Det är då förslagen om stärkt rätt till personlig assistans blir verklighet, enligt den lagrådsremiss som regeringen har lämnat in.

Läs mer

Regeringen har skickat en lagrådsremiss utifrån tidigare presenterad utredning om Stärkt rätt till personlig assistans.

Läs mer

Många assistansberättigade ingår i riskgruppen när det gäller Covid-19. Det gäller att hålla sig uppdaterad om myndigheternas information. From 9 februari 2022 släpps restriktionerna men vissa åtgärder kvarstår.

Läs mer

IVO skriver. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har i uppdrag från regeringen att förstärka och utveckla tillsynen av socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Läs mer

DN skriver följande. På kort tid har flera fall av assistansfusk för mångmiljonbelopp mot Försäkringskassan avslöjats.

 

Varje år upptäcks felutbetalningar för närmare en halv miljard kronor inom assistansbranschen. Samtidigt saknar Försäkringskassan verktyg för att stoppa de kriminella aktörerna.

Läs mer

STIL kommenterar en artikel som publicerades tidigare i veckan i DN angående en kvinna som fått sin assistansersättning indragen.

Läs mer