Från 1 okt 2023 kan EU-kommissionens hårdare krav på dygnsvila göra det omöjligt att arbeta dygnspass på 24 timmar i personlig assistans. Nu har 13 personliga assistenter startat en namninsamling för att rädda dygnspassen

Läs mer här på Assistanskolls sida

Läs mer

 

På IfA uppmärksammar vi idag kollektivavtalets dag! Kollektivavtal är en viktig stöttepelare för den personliga assistansen och det har länge varit ett krav att ha kollektivavtal om en verksamhet vill ingå i vårt nätverk, IfA-supporter.  

Frihet som avtalen ger måste finnas kvar

Genom kollektivavtal har vi bland annat den speciella anställningsformen, “så länge uppdraget varar”, som utformats för den personliga assistansen och den enskildes rätt att själv kunna välja vem som ska…

Läs mer

 

Högsta förvaltningsdomstolen beviljar inte prövningstillstånd. Kammarrätten anser att det i arbetsgivaransvaret för assistansanordnare ingår att ”känna till omfattningen av den beviljade assistansen, vilket behov den assistansberättigade har och hur den beviljade assistansen disponeras under dygnet”.

IfAs ordförande har kommenterat avgörandet på HejaOlika.

Läs mer

 

Läs mer

 

Huvudmannaskapsutredningen presenterar hur ett statligt huvudmannaskap för den personliga assistansen kan genomföras. IfA har längre arbetat för ett statligt huvudmannaskap och ger starkt stöd till utredningens förslag. Det är på tiden att vi inte ska behöva slussas mellan kommunen och staten när det kivas om var gränsen för respektive huvudmans ansvar går, eller att den enskilde blir fast i en kommun när en inte vet vad en ny kommun kommer att besluta.

 

 

 

 

 

 

Personlig…

Läs mer