HejaOlika skriver följande: Det blir inga ytterligare förändringar av reglerna för grundläggande behov för personlig assistans, säger socialminister Lena Hallengren (S).

Läs mer

Assistanskoll skriver följande: Antalet assistansanvändare minskar nu i både kommuner och på Försäkringskassan. - Det är en mycket oroande utveckling, säger IfAs ordförande Sophie Karlsson.

Läs mer

HejaOlika skriver följande: Kammarrättsdomen om återkrav för felaktigt utbetald assistansersättning är dåliga nyheter för alla som har behov av personlig assistans.

Läs mer


HejaOlika skriver om IfAs kommande konferens om den personliga assistansen.

Läs mer