HejaOlika skriver: ”Regeringen måste snabbt kunna minska föräldraavdraget”

Det kommer signaler om att de föräldraavdrag som görs, i samband med att rätt till personlig assistans bedöms för barn, är för stora. 

Läs hela artikeln här

 

 

Läs mer

 

Assistanskoll har intervjuat IfAs ordförande om dygnspass och skriver: Dygnspass fungerar bra om det är jourtid på natten, men 24 timmar aktiv arbetstid i sträck är inte lämpligt, säger Sophie Karlsson, Ordförande i IfA, Intressegruppen för assistansberättigade.

Läs hela artikeln här

 

 

Läs mer

 

Precis innan helgen meddelades att det så kallade märket för löneförhandlingarna har satts till följd av att industrins avtal tecknats. Det blir vägledande även för förhandlingarna inom den personliga assistansen. Industrin har kommit överens om ett avtal om 7,4 % löneökning på två år, 4,1 % första året och 3,3 % kommande år.  

Assistansersättningen höjdes med 1,5 % vid årsskiftet från 315,70 per timme till 324,50. Ca 95 % av assistansersättningen utgörs av lönekostnader och…

Läs mer