Assistanskoll har intervjuat IfAs ordförande om Visselblåsarlagen.

Läs mer

HejaOlika skriver. En ny visselblåsarlag har trätt i kraft. Syftet är att avslöja och stoppa felaktigheter som behöver rättas till, samtidigt som visselblåsaren skyddas mot repressalier. Vad behöver verksamheter göra för att följa den nya lagen?

Läs mer

Det går inte att rätta fel genom ytterligare fel. IfA oroas av förhastade lagförslag som riskerar att döda en av Sveriges största frihetsreformer. IfA uppmanar beslutsfattare att stoppa propositionen 2021/22:206 i den del som drabbar den personliga assistansen för att i stället se till att tillstånd, beslut och utredningar rörande den personliga assistansen blir rättssäkra redan vid start.

Läs mer

IfA kom i kontakt med Susanne Dettervall när vi lanserade Synka för snart två år sedan. Susanne jobbar till vardags som personlig assistent och valde att gå utbildningarna på synka.org först och sedan ta det vidare till sin arbetsgivare.

Läs mer

IfA kom i kontakt med Susanne Dettervall när vi lanserade Synka för snart två år sedan. Susanne jobbar till vardags som personlig assistent och valde att gå utbildningarna på synka.org först och sedan ta det vidare till sin arbetsgivare.

Läs mer

HejaOlika skriver. Jakten på fusk inom assistans slår allt hårdare mot ALLA assistansanvändare.

Försäkringskassan fortsätter att driva på. Troligen får vi se fler långtgående bedömningar av vad som är ”fel” inom personlig assistans. Hur långt kommer det att gå med kontroller, detaljstyrning och återkrav?

Läs mer

Assistanskoll skriver: Det är inte acceptabelt att beslut om återkrav från Försäkringskassan kan användas av kronofogden för verkställighet, vilket kan bli resultatet av regeringens förslag, säger Gustav Lindkvist, juris doktor i offentlig rätt.

–Lagändringen strider mot grundföreställningar om ett rättssäkert förfarande.

Läs mer

Aftonbladet skriver. Debattören: Målet är att urholka lagen om personlig assistans

Läs mer

Sveriges radio skriver: Ekot har rapporterat om att flera jurister anser att Försäkringskassan drar in assistans på bristfälliga grunder. Det handlar om fall där brukare och anhöriga påstås ha lämnat felaktiga uppgifter om sina hjälpbehov. Tex att man överdrivit behovet av hjälp med att äta och gå på toaletten.

Läs mer

HejaOlika skriver följande: Utredningen om statligt huvudmannaskap för personlig assistans kan förenkla hur rätten till personlig assistans beräknas.

Läs mer