Arbetsdomstolen har idag meddelat domen som hela den personliga assistansen väntat på, den om anställningsformen "så länge uppdraget varar". Domstolen har avgjort att anställningsformen inte strider mot lag och således är giltig. 

Av den sammanfattande bedömningen framgår bl a följande: Arbetsdomstolen har funnit att den aktuella kollektivavtalsregleringen inte innebär en sådan otillbörlig urholkning av arbetstagarnas lagstadgade rättigheter, som kan föranleda att avtalet i berörda…

Läs mer

 

ett blogginlägg skriver Vårdföretagarna om IVOs granskningar och kraven på assistansanordnare som påverkar assistansen negativt.  

 

 

 

 

 

Läs hela artikeln här 

 

Läs mer

 

I ett debattinlägg hos Östersunds-Posten skriver kampanjen Rimliga villkor om den personliga assistansen. 

 

 

 

 

 

Läs hela artikeln här 

 

Läs mer

 

HejaOlika skriver: 

Efter arga protester ska ”snippadomen” prövas av Högsta domstolen.
Mindre känd, men lika allvarlig, är assistansvärldens egen snippadom.
År 2019 begränsade Högsta förvaltningsdomstolen rätten till assistans för personlig hygien – med tvivelaktig hänvisning till Svenska Akademins ordbok.

 

 

 

 

 

Läs hela artikeln här 

 

Läs mer

 

SKR skriver: SKR och Sobona har träffat överenskommelser om dygnsvila för medarbetare i kommuner, regioner och kommunala företag. Överenskommelserna rör bland annat brandmän och personliga assistenter.

Läs hela artikeln här 

 

Läs mer

 

I de kommande budgetförhandlingarna har politikerna ett strålande tillfälle att visa att de menar något med sina fina ord om assistansersättningen, skriver Anders Axelsson på tidningen Dagen.se.

Läs hela debattinlägget här

 

 

Läs mer