Tolv organisationer går samman i kampanj för rimliga villkor för den personliga assistansen.

Läs mer

IVO har återkallat tillstånden att bedriva personlig assistans för Lystra Assistans, Ellas Assistans och Melius Assistans, alla dotterbolag till Curira AB. Besluten är överklagade till Förvaltningsrätten.

 

Större assistansföretag med återkallade tillstånd sedan 2020

Läs mer

Försäkringskassan har lämnat en slutreplik i debatten i DN där bl a IfA svarat på tidigare inlägg.

Läs mer

HejaOlika har publicerat en debattartikel av Anna Barsk Holmbom och Sophie Karlsson.

Läs mer

HejaOlika skriver: Konferensen ”Försäkringskassans återkrav och dess konsekvenser” präglades av mycket stor oro för den personliga assistansen.

Läs mer

JA till rätten att själv bestämma över hur en vill leva!

JA till friheten att själv välja vad en vill göra!

JA till att livet måste ses i sin helhet och kan inte delas upp i beståndsdelar!

NEJ till ytterligare begränsningar för den personliga assistansen!

Läs mer

Försäkringskassans generaldirektör Nils Öberg uttalade sig om assistansen i en debattartikel i DN. IfA har svarat i ett par repliker.

Läs mer

HejaOlika skriver: En assistansanvändare måste flytta från sin hyreslägenhet sedan hen bytt assistansbolag. Det slog Svea Hovrätt fast i en dom 1 juni 2022.

Läs mer