Riksdagen har beslutat om att de förslag som regeringen lagt om ny egenvårdslag och nytt grundläggande behov ska genomföras.

Läs mer