Årsdagen för Vilhelm Ekensteens, IfAs tidigare ordförande, bortgång har nyligen passerat. Vi minns honom och hans klokskap och engagemang för förbättring genom att dela med oss av ett utdrag från en av de ledare han skrev för IfAs tidigare medlemstidning IfA Informerar. Ledaren handlar om påverkansarbete och är högaktuell inför dagens öppnande av riksdagen:

Läs mer

Assistanskoll har intervjuat IfAs ordförande Sophie Karlsson angående återkrav.

Läs mer

Den 22 september hölls en manifestation på Mynttorget i Stockholm. Vid manifestationen talade bl a IfAs styrelseledamot Nora Eklöv. Här kan du ta del av vad hon sa.

Läs mer

Fremia har lämnat svaromål på en stämningsansökan från fackförbundet Kommunal i Arbetsdomstolen. Målet handlar om giltigheten av vissa delar i kollektivavtalet inom personlig assistans. Fremia bestrider Kommunals yrkanden.

Läs mer

Just nu förhandlas förutsättningarna för en ny regering. En av den tillträdande regeringens första uppgifter blir att lägga fram en budget för 2023 som bland annat innefattar assistansersättningen. Efter flera års urholkning är behovet stort av en rejäl höjning av assistansersättningen. Därför genomför nu de tolv organisationer som står bakom kampanjen #rimligavillkor en gemensam manifestation för att påminna om att det måste bli ett stopp på nedmonteringen av den personliga assistansen.

Läs mer

HejaOlika skriver om att IfA har tillskrivit Arbetsmiljöverket.

Läs mer

Nora Eklöv, generalsekreterare för Förbundet Unga rörelsehindrade och styrelseledamot för IfA, skriver på Assistanskoll.

Läs mer

HejaOlika har skrivit om hoten mot den personliga assistansen

Läs mer