Assistanskoll skriver: RBU förväntar sig att regeringen genomför utredningen ”Stärkt rätt till personlig assistans”. Men det räcker inte, Johan Klinthammar vill se statligt huvudmannaskap, förändrade behovsbedömningar och åtgärder mot Försäkringskassans omprövningar.

Läs mer

Försäkringskassans omprövningar av ”väsentligt ändrade förhållanden” gör att assistansanvändare inte vågar flytta, studera eller bilda familj. Pia Steensland vill ändra lagen, vilket hon även uppmanat socialminister Lena Hallengren till.

Läs mer

IfA har lämnat in remissvar till regeringen angående promemoria om Vaccinationsbevis på serveringsställen och i andra verksamheter, smittskyddsåtgärder i långväga kollektivtrafik och förlängning av begränsnings- och serveringsförordningarna.

Läs mer

Under 2022 stundar riksdagsval och IfA planerar att träffa partiledarna för att stämma av hur de tänker kring den personliga assistansen. Vår första kaffepaus kommer att hållas med Annie Lööf, Centerpartiet.

Läs mer

ISF har publicerat en ny rapport om timschablonen inom assistansersättningen.

Läs mer

Julhälsning från Projekt Krisstöd

Läs mer

Assistanskoll skriver om IfAs brev till statsministern.

Läs mer

IfA har tillskrivit statsminister Magdalena Andersson om orimliga krav inom den personliga assistansen.

Läs mer

Den internationella funktionsrättsdagen uppmärksammas genom olika evenemang den 3 december.

Läs mer