HejaOlika skriver: Den 1 januari 2023 går startskottet för en kraftig ökning av personlig assistans. Det är då förslagen om stärkt rätt till personlig assistans blir verklighet, enligt den lagrådsremiss som regeringen har lämnat in.

Läs mer

Regeringen har skickat en lagrådsremiss utifrån tidigare presenterad utredning om Stärkt rätt till personlig assistans.

Läs mer

Många assistansberättigade ingår i riskgruppen när det gäller Covid-19. Det gäller att hålla sig uppdaterad om myndigheternas information. From 9 februari 2022 släpps restriktionerna men vissa åtgärder kvarstår.

Läs mer

IVO skriver. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har i uppdrag från regeringen att förstärka och utveckla tillsynen av socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Läs mer

DN skriver följande. På kort tid har flera fall av assistansfusk för mångmiljonbelopp mot Försäkringskassan avslöjats.

 

Varje år upptäcks felutbetalningar för närmare en halv miljard kronor inom assistansbranschen. Samtidigt saknar Försäkringskassan verktyg för att stoppa de kriminella aktörerna.

Läs mer

STIL kommenterar en artikel som publicerades tidigare i veckan i DN angående en kvinna som fått sin assistansersättning indragen.

Läs mer

IfA genomför just nu en enkätundersökning för dig som har assistansersättning beviljad från Försäkringskassan. Hjälp oss i vårt påverkansarbete och svara på våra frågor.

Läs mer

Den höga sjukfrånvaron pga Covid 19 gör det nu mycket ansträngt i personlig assistans. Ibland får anhöriga och vänner rycka in som en sista utväg, vilket kan leda till Försäkringskassan ifrågasätter assistansbehovet, säger Henrik Petrén.

Läs mer

Assistanskoll har intervjuat Neuroförbundets ordförande och skriver följande: Skulle ett samhälle som tillåter aktiv dödshjälp samtidigt vilja utveckla personlig assistans, undrar Lise Lidbäck som vill att debatten istället ska handla om utökad rätt till livshjälp.

– Ge alla med stora behov, inklusive alla över 65 år, rätt till personlig assistans och andningshjälp i hemmet.

Läs mer

Antalet förstagångsansökningar av assistansersättning minskade till 1063 personer under 2021. Av dessa fick 77 % avslag jämfört med 83 % för ett år sedan. Antalet assistansberättigade fortsätter att minska.

Läs mer