I en debattartikel på Dagens juridik skrivs följande. Ska en arbetsgivare under alla omständigheter hållas ansvarig och straffas när en anställd förskingrat pengar från en av arbetsgivarens kunder trots ovetskap om det inträffade? Är det rimligt att en arbetsgivare förväntas utöva kontroll över sin personal – både i och utanför arbetet – för att upptäcka en brottslig gärning?

Läs mer

Den matematiska modell som utvecklas för att räkna ut timbelopp i personlig assistans riskerar bli alltför medicinsk, säger Anna Barsk Holmbom, Men framför allt ifrågasätter hon antagandet att assistansberättigade med ”dyra” behov vältras över till kommunerna.

– Det finns ingen som helst grund för den typen av påståenden.

Läs mer

IfA replikerar på en debattartikel i tidningen Arbetet angående vilken information som personliga assistenter får lämna om sitt arbete.

Läs mer

Assistanskoll skriver: RBU förväntar sig att regeringen genomför utredningen ”Stärkt rätt till personlig assistans”. Men det räcker inte, Johan Klinthammar vill se statligt huvudmannaskap, förändrade behovsbedömningar och åtgärder mot Försäkringskassans omprövningar.

Läs mer

Försäkringskassans omprövningar av ”väsentligt ändrade förhållanden” gör att assistansanvändare inte vågar flytta, studera eller bilda familj. Pia Steensland vill ändra lagen, vilket hon även uppmanat socialminister Lena Hallengren till.

Läs mer

IfA har lämnat in remissvar till regeringen angående promemoria om Vaccinationsbevis på serveringsställen och i andra verksamheter, smittskyddsåtgärder i långväga kollektivtrafik och förlängning av begränsnings- och serveringsförordningarna.

Läs mer

Under 2022 stundar riksdagsval och IfA planerar att träffa partiledarna för att stämma av hur de tänker kring den personliga assistansen. Vår första kaffepaus kommer att hållas med Annie Lööf, Centerpartiet.

Läs mer

ISF har publicerat en ny rapport om timschablonen inom assistansersättningen.

Läs mer

Julhälsning från Projekt Krisstöd

Läs mer

Assistanskoll skriver om IfAs brev till statsministern.

Läs mer