HejaOlika skriver följande: Kammarrättsdomen om återkrav för felaktigt utbetald assistansersättning är dåliga nyheter för alla som har behov av personlig assistans.

Läs mer


HejaOlika skriver om IfAs kommande konferens om den personliga assistansen.

Läs mer

Heja Olika skriver följande: Det nya schablonavdraget för föräldraansvar som väntas gälla från 1 januari 2023 får stor betydelse för barns möjligheter att få personlig assistans.

Läs mer

Assistanskoll har intervjuat IfAs ordförande efter riksdagens ställningstagande om att grundläggande behov ska ses i sin helhet.

Läs mer

HejaOlika skriver: Regeringen vill införa en helt ny lag om egenvård vid bland annat personlig assistans. Det framgår av en lagrådsremiss idag.

– Bra att det tydliggörs i lagen att vissa sjukvårdande insatser kan delegeras till personliga assistenter, säger Sophie Karlsson, IfA, i en kommentar.

Läs mer

Den 17 mars röstade en majoritet i riksdagen för ett tillkännagivande till regeringen om att huvudmannaskapsutredningen ska få tilläggsdirektiv att utarbeta lagförslag som gör att samtliga hjälpmoment för alla grundläggande behov ska ge rätt till personlig assistans.

Läs mer

HejaOlika skriver om Projekt Krisstöds webbutbildning om kris, ansvar och prepping.

Läs mer

Assistanskoll har intervjuat IfAs ordförande och skriver följande: Efter Socialutskottets beslut bör regeringen så fort som möjligt ge direktiv till huvudmannaskapsutredningen om att skapa lagförslag om att grundläggande behov ska räknas i sin helhet.

Läs mer

Basutbildning kring kris och prepping med personlig assistansperspektiv

Läs mer