Läs mer

 

 

 

Läs mer

 

IfA har uttalat sig till HejaOlika om domen kring Humana. Starkt kritisk till det spår som domstolarna tycks ha slagit in på när det gäller assistansanordnarens roll och uppgift. 

 

 

Ta del av hela artikeln

här 

 

 

 

 

Läs mer

 

HejaOlika har sammanställt några viktiga punkter från remissvaren, där bland annat IfAs remissvar finns med. 

Ska staten, genom Försäkringskassan, ta över all personlig assistans?
Ja, svarar tunga remissinstanser som Funktionsrätt Sverige, IfA, STIL och SKR.
Men det finns fallgropar med förslaget, och många synpunkter på både små och stora detaljer.

 

 

Ta del hela artikeln

här 

 

 

 

 

Läs mer

 

Här kan du ta del av ett webbinarium om personliga assistenters anställningsform och vad som kan vara bra att tänka på efter Arbetsdomstolens dom. Bland annat medverkade Lilly Key, verksamhetsansvarig för IfA, i webbinariet. 

 

 

Ta del av webbinariet

här 

 

 

 

 

Läs mer

 

Arbetsdomstolen har idag meddelat domen som hela den personliga assistansen väntat på, den om anställningsformen "så länge uppdraget varar". Domstolen har avgjort att anställningsformen inte strider mot lag och således är giltig. 

Av den sammanfattande bedömningen framgår bl a följande: Arbetsdomstolen har funnit att den aktuella kollektivavtalsregleringen inte innebär en sådan otillbörlig urholkning av arbetstagarnas lagstadgade rättigheter, som kan föranleda att avtalet i berörda…

Läs mer

 

ett blogginlägg skriver Vårdföretagarna om IVOs granskningar och kraven på assistansanordnare som påverkar assistansen negativt.  

 

 

 

 

 

Läs hela artikeln här 

 

Läs mer

 

I ett debattinlägg hos Östersunds-Posten skriver kampanjen Rimliga villkor om den personliga assistansen. 

 

 

 

 

 

Läs hela artikeln här 

 

Läs mer

 

HejaOlika skriver: 

Efter arga protester ska ”snippadomen” prövas av Högsta domstolen.
Mindre känd, men lika allvarlig, är assistansvärldens egen snippadom.
År 2019 begränsade Högsta förvaltningsdomstolen rätten till assistans för personlig hygien – med tvivelaktig hänvisning till Svenska Akademins ordbok.

 

 

 

 

 

Läs hela artikeln här 

 

Läs mer

 

SKR skriver: SKR och Sobona har träffat överenskommelser om dygnsvila för medarbetare i kommuner, regioner och kommunala företag. Överenskommelserna rör bland annat brandmän och personliga assistenter.

Läs hela artikeln här 

 

Läs mer