I de kommande budgetförhandlingarna har politikerna ett strålande tillfälle att visa att de menar något med sina fina ord om assistansersättningen, skriver Anders Axelsson på tidningen Dagen.se.

Läs hela debattinlägget här

 

 

Läs mer

 

HejaOlika skriver: ”Regeringen måste snabbt kunna minska föräldraavdraget”

Det kommer signaler om att de föräldraavdrag som görs, i samband med att rätt till personlig assistans bedöms för barn, är för stora. 

Läs hela artikeln här

 

 

Läs mer

 

Assistanskoll har intervjuat IfAs ordförande om dygnspass och skriver: Dygnspass fungerar bra om det är jourtid på natten, men 24 timmar aktiv arbetstid i sträck är inte lämpligt, säger Sophie Karlsson, Ordförande i IfA, Intressegruppen för assistansberättigade.

Läs hela artikeln här

 

 

Läs mer

 

Precis innan helgen meddelades att det så kallade märket för löneförhandlingarna har satts till följd av att industrins avtal tecknats. Det blir vägledande även för förhandlingarna inom den personliga assistansen. Industrin har kommit överens om ett avtal om 7,4 % löneökning på två år, 4,1 % första året och 3,3 % kommande år.  

Assistansersättningen höjdes med 1,5 % vid årsskiftet från 315,70 per timme till 324,50. Ca 95 % av assistansersättningen utgörs av lönekostnader och…

Läs mer

 

 

 

Från 1 okt 2023 kan EU-kommissionens hårdare krav på dygnsvila göra det omöjligt att arbeta dygnspass på 24 timmar i personlig assistans. Nu har 13 personliga assistenter startat en namninsamling för att rädda dygnspassen

Läs mer här på Assistanskolls sida

Läs mer

 

På IfA uppmärksammar vi idag kollektivavtalets dag! Kollektivavtal är en viktig stöttepelare för den personliga assistansen och det har länge varit ett krav att ha kollektivavtal om en verksamhet vill ingå i vårt nätverk, IfA-supporter.  

Frihet som avtalen ger måste finnas kvar

Genom kollektivavtal har vi bland annat den speciella anställningsformen, “så länge uppdraget varar”, som utformats för den personliga assistansen och den enskildes rätt att själv kunna välja vem som ska…

Läs mer

 

Högsta förvaltningsdomstolen beviljar inte prövningstillstånd. Kammarrätten anser att det i arbetsgivaransvaret för assistansanordnare ingår att ”känna till omfattningen av den beviljade assistansen, vilket behov den assistansberättigade har och hur den beviljade assistansen disponeras under dygnet”.

IfAs ordförande har kommenterat avgörandet på HejaOlika.

Läs mer

 

Läs mer

 

Huvudmannaskapsutredningen presenterar hur ett statligt huvudmannaskap för den personliga assistansen kan genomföras. IfA har längre arbetat för ett statligt huvudmannaskap och ger starkt stöd till utredningens förslag. Det är på tiden att vi inte ska behöva slussas mellan kommunen och staten när det kivas om var gränsen för respektive huvudmans ansvar går, eller att den enskilde blir fast i en kommun när en inte vet vad en ny kommun kommer att besluta.

 

 

 

 

 

 

Personlig…

Läs mer

 

Humana meddelar att Kammarrätten inte beviljar prövningstillstånd för IVOs överklagande av förvaltningsdomstolens beslut om inhibition

 

Läs mer

 

HejaOlika skriver om Försäkringskassans beslut att stoppa utbetalning till Humana.

 

Läs mer