Den 22 september hölls en manifestation på Mynttorget i Stockholm. Vid manifestationen talade bl a IfAs styrelseledamot Nora Eklöv. Här kan du ta del av vad hon sa.

Läs mer

Fremia har lämnat svaromål på en stämningsansökan från fackförbundet Kommunal i Arbetsdomstolen. Målet handlar om giltigheten av vissa delar i kollektivavtalet inom personlig assistans. Fremia bestrider Kommunals yrkanden.

Läs mer

Just nu förhandlas förutsättningarna för en ny regering. En av den tillträdande regeringens första uppgifter blir att lägga fram en budget för 2023 som bland annat innefattar assistansersättningen. Efter flera års urholkning är behovet stort av en rejäl höjning av assistansersättningen. Därför genomför nu de tolv organisationer som står bakom kampanjen #rimligavillkor en gemensam manifestation för att påminna om att det måste bli ett stopp på nedmonteringen av den personliga assistansen.

Läs mer

HejaOlika skriver om att IfA har tillskrivit Arbetsmiljöverket.

Läs mer

Nora Eklöv, generalsekreterare för Förbundet Unga rörelsehindrade och styrelseledamot för IfA, skriver på Assistanskoll.

Läs mer

HejaOlika har skrivit om hoten mot den personliga assistansen

Läs mer

Assistanskoll har intervjuat IfAs ordförande om konsekvenserna av om anställningsformen för personliga assistenter skulle upphöra.

Läs mer

IfA har sammanställt frågor som du kan ställa till dina lokala politiker inför valet den 11 september.

Läs mer

Kommunalarbetaren skriver följande: Hans stämning kan leda till bättre villkor för personliga assistenter

Skulle du kunna tänka dig att vara timanställd på samma arbetsplats i 20 år? Det har den personliga assistenten Roger Nissilä varit. Nu prövas hans anställning i Arbetsdomstolen.

Läs mer

HejaOlika har intervjuat IfAs ordförande om den pågående striden om personliga assistenters anställningsform.

Läs mer