HejaOlika har intervjuat IfAs ordförande om den pågående striden om personliga assistenters anställningsform.

Läs mer

IfA medverkar tillsammans med flera andra organisationer i denna viktiga kampanj!

Läs mer

Under hösten bjuder Projekt Krisstöd in till kostnadsfria seminarier på plats i Luleå, Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi vill bla visa IfAs Krisbox och låta er testa vårt senaste verktyg för att stärka er i era uppdrag framöver.

Läs mer

Riksdagen har beslutat om att de förslag som regeringen lagt om ny egenvårdslag och nytt grundläggande behov ska genomföras.

Läs mer

Tolv organisationer går samman i kampanj för rimliga villkor för den personliga assistansen.

Läs mer

IVO har återkallat tillstånden att bedriva personlig assistans för Lystra Assistans, Ellas Assistans och Melius Assistans, alla dotterbolag till Curira AB. Besluten är överklagade till Förvaltningsrätten.

 

Större assistansföretag med återkallade tillstånd sedan 2020

Läs mer

Försäkringskassan har lämnat en slutreplik i debatten i DN där bl a IfA svarat på tidigare inlägg.

Läs mer

HejaOlika har publicerat en debattartikel av Anna Barsk Holmbom och Sophie Karlsson.

Läs mer

HejaOlika skriver: Konferensen ”Försäkringskassans återkrav och dess konsekvenser” präglades av mycket stor oro för den personliga assistansen.

Läs mer

JA till rätten att själv bestämma över hur en vill leva!

JA till friheten att själv välja vad en vill göra!

JA till att livet måste ses i sin helhet och kan inte delas upp i beståndsdelar!

NEJ till ytterligare begränsningar för den personliga assistansen!

Läs mer