HejaOlika skriver om Projekt Krisstöds webbutbildning om kris, ansvar och prepping.

Läs mer

Assistanskoll har intervjuat IfAs ordförande och skriver följande: Efter Socialutskottets beslut bör regeringen så fort som möjligt ge direktiv till huvudmannaskapsutredningen om att skapa lagförslag om att grundläggande behov ska räknas i sin helhet.

Läs mer

Basutbildning kring kris och prepping med personlig assistansperspektiv

Läs mer

Assistanskoll skriver: Lars Lööw säger att utredningens uppdrag är att föreslå hur ett statligt huvudmannaskap ska kunna genomföras. Han ser inga möjligheter för att ett kommunalt huvudmannaskap skulle kunna genomföras.

Läs mer

HejaOlika skriver: Riksdagens socialutskott vill att samtliga hjälpmoment för alla grundläggande behov ska ge rätt till personlig assistans.

Läs mer

Assistanskoll skriver: Cecilia Blanck är positiv till regeringens lagförslag om nya grundläggande behov och schabloniserat föräldraavdrag. Samtidigt varnar hon för att självbestämmandet hotas när sjukvårdande insatser kan beviljas som assistans i nästa proposition.

Läs mer

Assistanskoll har intervjuat IfAs ordförande, Sophie Karlsson, om en ny modell för uppräkning av assistansersättningen: - En matematisk modell med AI som räknar ut assistansberättigades timbelopp kan vara en väg framåt, men allt hänger på vilka parametrar som används och att det inte blir en ”medicinsk modell”, säger Sophie Karlsson.

Läs mer

Norra Halland skriver: Gång på gång tvingas familjen Lygnersjö överklaga kommunens beslut för att få rätt till assistans till sonen Samuel. Allt hänger på några få timmar och hur ett telefonsamtal ska tolkas.

Läs mer

Assistanskoll skriver: Det är inte acceptabelt att antalet assistansberättigade fortsätter minska till slutet av 2023, vilket Försäkringskassan förutspår, säger Bengt Eliasson, Liberalernas talesperson för funktionshinderfrågor.

– Rättspraxisen och Försäkringskassans tolkning av densamma måste snabbutredas och åtgärdas.

Läs mer

Altinget skriver: Osaklighet, illvilja och lösa antaganden får aldrig godkännas som skäl till varför livsviktig assistans dras in. Neuro har granskat flera ärenden och kan konstatera att både Försäkringskassan och kommuner verkar ha satt i system att lyssna på baktalande anmälare, skriver Lise Lidbäck, Neuro.

Läs mer